Textil design 3 Kurskod: HAVTEX03 Poäng: 200

Kursen textil design 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.