Den unga hästens utveckling 1a Kurskod: HÄTDEN01a Poäng: 100

Kursen den unga hästens utveckling 1a omfattar punkterna 3–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte.