Fysik 1b1 Kurskod: FYSFYS01b1 Poäng: 100

Kursen fysik 1b1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.