Fritids- och idrottskunskap Kurskod: FRTFRD0 Poäng: 100

Kursen fritids- och idrottskunskap omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.