Konstruktion och reparation 2 Kurskod: FRDKON02 Poäng: 200

Kursen konstruktion och reparation 2 omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte.