Fastighetsservice – byggnader Kurskod: FASFAS0 Poäng: 100

Kursen fastighetsservice – byggnader omfattar punkterna 1–2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte.