Fastighetsförvaltning Kurskod: FAFFAS0 Poäng: 100

Kursen fastighetsförvaltning omfattar punkterna 1–6 och 9 under rubriken Ämnets syfte.