Data- och medianät Kurskod: ELRDAA0 Poäng: 100

Kursen data- och medianät omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.