Ellära 1 Kurskod: ELLELL01 Poäng: 100

Kursen ellära 1 omfattar punkterna 2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte.