Ellära och digitalteknik – flyg Ämneskod: ELA

Ämnet ellära och digitalteknik – flyg behandlar de kunskaper som behövs för att ha en förståelse för de elektriska grundprinciper och elektroniska system som förekommer i luftfartyg samt förmåga att praktiskt arbeta med elektrisk utrustning.