Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 Kurskod: DJRDJU02 Poäng: 200

Kursen djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.