Datorstyrd produktion 5 Kurskod: DARDAT05 Poäng: 100

Kursen datorstyrd produktion 5 omfattar punkterna 1 och 3–10 under rubriken Ämnets syfte.