Digital kommunikationsteknik Kurskod: DAODIG0 Poäng: 100

Kursen digital kommunikationsteknik omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.