Bild Kurskod: BILBIL0 Poäng: 100

Kursen bild omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i bild.