Brand och räddning Kurskod: BEVBRA0 Poäng: 200

Kursen brand och räddning omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.