Bergsprängning Kurskod: BERBEP0 Poäng: 200

Kursen bergsprängning omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.