Kustnavigation och säkerhet Kurskod: BATKUS0 Poäng: 100

Kursen kustnavigation och säkerhet omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3 och 5.