Kunskapskrav

Start Sök Om

Snöfordonsteknik

Ämnet snöfordonsteknik behandlar funktion hos samt handhavande och framförande av snöfordon. Det behandlar också tillsyn, felsökning, service och reparation av snöfordon. Ämnet behandlar vidare olika användningsområden för snöfordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet snöfordonsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att framföra samt att genomföra diagnos, service, underhåll och reparationer av snöfordon. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om de system och komponenter som förekommer i snöfordon samt förståelse av hur dessa samverkar. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar tekniskt kunnande inom området snöfordon samt förmåga att använda teknik på ett korrekt sätt i ett givet sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra.

Undervisningen ska bidra till att stimulera elevernas intresse för snöfordon, deras utrustning och teknik. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera och framföra olika typer av snöfordon. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och förmåga att använda ett yrkesmässigt språk.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet snöfordonsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om snöfordon samt om deras utrustning och användningsområden.
 2. Kunskaper om snöfordons komponenter och system, samt förståelse av hur de samverkar.
 3. Förmåga att utföra diagnos, service, underhåll och reparation av snöfordon.
 4. Förmåga att utföra funktions- och säkerhetskontroll.
 5. Förmåga att välja och använda arbetsmetoder och utrustning.
 6. Förmåga att utföra olika typer av arbeten på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 7. Förmåga att köra och manövrera pistmaskin i skiftande skidområden med rätt nyttjande av pistmaskinens kapacitet.
 8. Förmåga att använda såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 9. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk.

Kurser i ämnet

 1. Pistmaskinkörning, 100 poäng.
 2. Reparation av snöfordon, 300 poäng.
 3. Reparation av snöskoter, 100 poäng, som bygger på kursen reparation av snöfordon, kursen reparation av lastbilar och mobila maskiner eller reparation av personbilar och lätta transportfordon.
 4. Snöfordon – introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik – introduktion.
 5. Pistmaskiner och utrustning, 200 poäng, som bygger på kursen snöfordon – introduktion samt kursen reparation av snöfordon.

Reparation av snöskoter

Kursen reparation av snöskoter omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Funktion hos och konstruktion av ottomotor i snöskoter samt motorns inre komponenter, detaljer och kringutrustning.
 • Funktion hos och konstruktion av tvåtaktsmotor i snöskoter samt motorns inre komponenter, detaljer och kringutrustning.
 • Alternativa bränslen.
 • Funktion hos och konstruktion av manuella växellådor samt deras inre komponenter och kringutrustning.
 • Funktion hos och konstruktion av variatorer samt deras komponenter och övrig utrustning.
 • Funktion hos och konstruktion av kraftöverföring samt dess komponenter, detaljer och övrig utrustning.
 • Funktion hos och konstruktion av framvagn, styrning och fjädring.
 • Metoder för diagnos, service, underhåll, funktions- och säkerhetskontroll samt reparation av motor och kraftöverföring.
 • Demontering, montering och justering av komponenter i samband med reparationsarbeten.
 • Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och informationsmaterial om reservdelshantering på svenska och engelska, inklusive information i datormiljö.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt och nyanserat funktionsprinciper för och konstruktioner av motor, kraftöverföring, framvagn, styrning och fjädring i snöskotrar. Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt funktionsprinciper för och konstruktioner av motor, kraftöverföring, framvagn, styrning och fjädring i snöskotrar. Eleven ger några exempel på och beskriver översiktligt funktionsprinciper för och konstruktioner av motor, kraftöverföring, framvagn, styrning och fjädring i snöskotrar.
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, avancerad diagnos, service och reparation samt avancerat underhåll av motor, kraftöverföring, framvagn, styrning och fjädring i snöskotrar. Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, diagnos, service och reparation samt underhåll av motor, kraftöverföring, framvagn, styrning och fjädring i snöskotrar. Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, enkel diagnos, service och reparation samt enkelt underhåll av motor, kraftöverföring, framvagn, styrning och fjädring i snöskotrar.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, byten av komponenter, detaljer och kringutrustning, samt utför funktions- och säkerhetskontroll av motor, kraftöverföring, framvagn, styrning och fjädring i snöskotrar. Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, byten av komponenter, detaljer och kringutrustning, samt utför funktions- och säkerhetskontroll av motor, kraftöverföring, framvagn, styrning och fjädring i snöskotrar. Dessutom utför eleven, i samråd med handledare och i bekanta situationer, byten av komponenter, detaljer och kringutrustning, samt utför funktions- och säkerhetskontroll av motor, kraftöverföring, framvagn, styrning och fjädring i snöskotrar.
I arbetet väljer och använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet. I arbetet väljer och använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
Eleven använder med säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
I kommunikation med andra använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. - I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer