Kunskapskrav

Start Sök Om

Här hittar du skolverkets alla gymnasiekurser samt kunskapskrav uppdelade i överskådliga betygsmatriser. Lärare kan använda tjänsten för att redigera matriser och göra dem synliga för sina elever.Nyheter

Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling.