Kunskapskrav

Start Sök Om

Ridning och körning

Ämnet ridning och körning behandlar träning i att rida och köra olika typer av hästar i olika åldrar och utbildningsstadier. I arbetet som hästskötare ingår att motionera och träna hästar och därför behandlar ämnet den träning som behövs för att kunna rida eller köra hästar i samband med hästskötsel. Ämnet behandlar också hästars reaktion och beteende vid ridning och körning samt kommunikation med hästar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet ridning och körning ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i ridning och körning av hästar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utrusta, rida och köra hästar med hästarnas välbefinnande i centrum. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att samspela med hästar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambandet mellan ändamålsenlig utrustning, träning och hästars hälsa. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hästars mentala och kroppsliga utbildning.

Genom rid- och körövningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att rida och köra hästar i olika åldrar och utbildningsstadier samt att tyda hästars reaktioner. Genom observationer ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars rörelse.

Undervisningen i ämnet ridning och körning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om rid- och körlära samt om hästars olika gångarter.
 2. Kunskaper om faktorer som påverkar hästars prestation och hållbarhet samt förmåga att tolka hästars reaktion på träning och bedöma dessa faktorer.
 3. Förmåga att bedöma hästars allmäntillstånd samt kunskaper om träningsrelaterade skador och sjukdomar.
 4. Kunskaper om hästars utbildning samt övningar och rörelser för utveckling av ryttare.
 5. Förmåga att visitera, utrusta och hantera hästar för olika typer av arbete.
 6. Förmåga att rida hästar i olika sitsar, i balans och i ändamålsenlig form.
 7. Förmåga att köra hästar under kontroll och i ett bestämt tempo.
 8. Förmåga att sköta och vårda utrustning.
 9. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.

Kurser i ämnet

 • Ridning och körning, 200 poäng.
 • Körning 1, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen trav 1.
 • Körning 2, 100 poäng, som bygger på kursen körning 1.
 • Ridning 1, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning.
 • Ridning 2, 100 poäng, som bygger på kursen ridning 1.
 • Ridning för ridlärare, 100 poäng, som bygger på kursen ridning 1.

Ridning och körning

Kursen ridning och körning omfattar punkterna 1–3 och 5–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 6 och 7.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hästars gångarter, renhet och takt med variationer av tempo.
 • Hästars gångarter på körplan och motionsslinga.
 • Sjukdomar och skador hos hästar i samband med ridning och körning.
 • Visitering av hästar med blick och hand.
 • Hantering och träning av hästar i samband med ridning och körning.
 • Ridning och körning av hästar med utgångspunkt från rid- och körlärans riktlinjer.
 • Ridning av skolad häst på ridbana samt i skog och mark.
 • Ryttarens sits med balans, stadga och följsamhet genom inverkan av vikt-, skänkel- och tygelhjälp.
 • Körning av skolad häst på bana samt i skog och mark.
 • Kuskens följsamhet och inverkan på hästen.
 • Motions- och konkörning av skolad häst.
 • Visning vid hand av skolad häst.
 • Användning och skötsel av utrustning i samband med ridning och körning.
 • Val av klädsel och personlig utrustning för olika situationer.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med hästar.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
 • Bestämmelser om ridning och körning på väg samt i skog och mark.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för rid- och körlärarens riktlinjer samt för hästars olika gångarter. Eleven redogör utförligt för rid- och körlärarens riktlinjer samt för hästars olika gångarter. Eleven redogör översiktligt för rid- och körlärarens riktlinjer samt för hästars olika gångarter.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur ryttarens respektive kuskens val av arbetsmetod och teknik påverkar hästens arbetsvilja och prestation. Eleven redogör också utförligt för hur ryttarens respektive kuskens val av arbetsmetod och teknik påverkar hästens arbetsvilja och prestation. Eleven redogör också översiktligt för hur ryttarens respektive kuskens val av arbetsmetod och teknik påverkar hästens arbetsvilja och prestation.
I redogörelsen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om sambandet mellan hästens talang och förmåga samt träningsmetoderna. I redogörelsen drar eleven välgrundade slutsatser om sambandet mellan hästens talang och förmåga samt träningsmetoderna. I redogörelsen drar eleven enkla slutsatser om sambandet mellan hästens talang och förmåga samt träningsmetoderna.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vanliga skador hos hästar i samband med ridning och körning samt hur skadorna kan förebyggas. Dessutom redogör eleven utförligt för vanliga skador hos hästar i samband med ridning och körning samt hur skadorna kan förebyggas. Dessutom redogör eleven översiktligt för vanliga skador hos hästar i samband med ridning och körning samt hur skadorna kan förebyggas.
Eleven visiterar, rider och kör efter samråd med handledare skolade hästar enligt given instruktion och med ett gott resultat. Eleven visiterar, rider och kör efter samråd med handledare skolade hästar enligt given instruktion och med ett tillfredsställande resultat. Eleven visiterar, rider och kör i samråd med handledare skolade hästar enligt given instruktion och med ett tillfredsställande resultat.
- I ridningen och körningen hanterar eleven efter samråd med handledare hästarna med deras välbefinnande i fokus. I ridningen och körningen hanterar eleven i samråd med handledare hästarna med deras välbefinnande i fokus.
- Dessutom väljer eleven efter samråd med handledare lämplig utrustning för häst, ryttare och kusk. Dessutom väljer eleven i samråd med handledare lämplig utrustning för häst, ryttare och kusk.
- Eleven sköter och vårdar efter samråd med handledare aktuell utrustning. Eleven sköter och vårdar i samråd med handledare aktuell utrustning.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med ridning och körning.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer