Kunskapskrav

Start Sök Om

Persontransporter

Ämnet persontransporter behandlar yrkesmässiga vägtransporter med fordon som används för persontransporter. Det omfattar dels förarutbildning på fordon för persontransporter, dels säkerhet för passagerare.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet persontransporter ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra yrkesmässiga persontransporter med tonvikt på passagerarsäkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att framföra fordon för persontransporter. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper som motsvarar de specifika kraven på yrkeskompetens i överenskommelser om yrkesmässiga vägtransporter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ge service och bemöta kunder samt att ta hand om passagerare med särskilda behov. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om förutsättningar för yrkesmässig persontrafik, olika transportverksamheters villkor samt om ergonomi och arbetsmiljö.

Undervisningen ska utgå från uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet persontransporter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om administrativa rutiner för biljettsystem och turlistor samt om dokumentation och rutiner för internationella persontransporter.
 2. Kunskaper om yrkesmässiga persontransporter och deras förutsättningar.
 3. Kunskaper om busskonstruktioners funktion och användningsområden samt om bussförarens arbetssituation och risker i arbetet.
 4. Förmåga att köra och manövrera fordon för persontransporter i skiftande trafikmiljöer.
 5. Förmåga att planera och genomföra persontransporter på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 6. Förmåga att hantera fordon för persontransporter och fordonens utrustning samt att utföra service och underhåll på bussar.
 7. Förmåga att planera körtider och färdvägar mot resmål samt att beräkna lastvikter.
 8. Förmåga att hantera situationer vid olyckstillbud och sjukdomstillstånd hos passagerare.
 9. Förmåga att ge service och bemöta kunder utifrån resenärens behov.
 10. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med kunder och medarbetare.

Kurser i ämnet

 1. Persontrafik 1a, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik 1a och kursen yrkestrafik 1b.
 2. Persontrafik 1b, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik 1a och kursen yrkestrafik 1b.
 3. Persontrafik – vux, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik – vux. Kursen får endast anordnas inom kommunal vuxenutbildning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen persontrafik 1a eller kursen persontrafik 1b.
 4. Persontransporter – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen persontrafik 1a och kursen persontrafik 1b eller på kursen persontrafik – vux. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Taxitrafik, 100 poäng, som bygger på kursen persontransporter – specialisering.

Taxitrafik

Kursen taxitrafik omfattar punkterna 1–2, 6 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Trafikledningssystem som är specifika för taxilogistik och taxametersystem.
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar taxiverksamheten, till exempel branschetiska regler, prisinformation och vilotidsförordningar.
 • Fordonstillbehör och tilläggsutrustning i fordon, till exempel ramper, lyftar, bårar, alkolås, skyddskameror och fästanordningar för bagage och rullstolar.
 • Ergonomi, hälsa och miljö.
 • Agerande vid olycka och nödsituationer.
 • Bemötande och värdskap med särskild tonvikt på sjukresenärer och resande inom särskild kollektivtrafik samt de särskilda krav dessa grupper ställer på förare och fordon.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat system för trafikledning samt hantering av utrustningar för betalsystem och redovisning av arbets- och vilotider. Eleven beskriver utförligt system för trafikledning samt hantering av utrustningar för betalsystem och redovisning av arbets- och vilotider. Eleven beskriver översiktligt system för trafikledning samt hantering av utrustningar för betalsystem och redovisning av arbets- och vilotider.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat branschetiska regler och krav på prisinformation till kunder. Dessutom beskriver eleven utförligt branschetiska regler och krav på prisinformation till kunder. Dessutom beskriver eleven översiktligt branschetiska regler och krav på prisinformation till kunder.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat användning och hantering av fordonstillbehör och tilläggsutrustningar som hjälpmedel för passagerare vid i- och urstigning. Eleven beskriver utförligt användning och hantering av fordonstillbehör och tilläggsutrustningar som hjälpmedel för passagerare vid i- och urstigning. Eleven beskriver översiktligt användning och hantering av fordonstillbehör och tilläggsutrustningar som hjälpmedel för passagerare vid i- och urstigning.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat arbetsställningar och ergonomi samt hälsa och miljö i arbetet. Dessutom beskriver eleven utförligt arbetsställningar och ergonomi samt hälsa och miljö i arbetet. Dessutom beskriver eleven översiktligt arbetsställningar och ergonomi samt hälsa och miljö i arbetet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat handlingsalternativ vid olyckor och nödsituationer. Eleven beskriver utförligt handlingsalternativ vid olyckor och nödsituationer. Eleven beskriver översiktligt handlingsalternativ vid olyckor och nödsituationer.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat sätt att bemöta passagerare med särskilda behov. Dessutom beskriver eleven utförligt sätt att bemöta passagerare med särskilda behov. Dessutom beskriver eleven översiktligt sätt att bemöta passagerare med särskilda behov.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer