Kunskapskrav

Start Sök Om

Lackeringsteknik

Lackeringsteknik ingår som en del i ytbehandling och avser våtmålning. Ämnet lackeringsteknik behandlar lackering av fordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om lackering av olika underlag och fordonstyper. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att hantera verktyg och utrustning för lackeringsarbeten. Därutöver ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika materials egenskaper och funktion samt färdigheter i att hantera de olika momenten i uppbyggandet av lackskiktet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika lackeringssystems uppbyggnad samt om de faktorer som bryter ner lackeringsskiktet och hur de kan motverkas.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetslivets villkor där kvalitet, kvalitetssäkring och kostnad är styrande faktorer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utifrån olika informationssystem skaffa information inför problemlösning för att sedan på ett yrkesmässigt sätt lösa uppgiften. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medarbetare och beställare.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om lackeraryrkets förutsättningar.
 2. Kunskaper om lackeringssystemens uppbyggnad, om färg- och materiallära samt om verkstadens ventilation och luftföring.
 3. Förmåga att utföra lackeringsarbeten med olika appliceringstekniker samt att med färg och form skapa dekoration och text på fordon.
 4. Förmåga att demontera och montera samt att vårda lackerade ytor.
 5. Förmåga att utföra diagnostik och beräkningar.
 6. Förmåga att använda och underhålla verktyg och utrustning.
 7. Förmåga att optimera produktionsflödet.
 8. Förmåga att använda informationsmaterial, såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 9. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 10. Förmåga att samarbeta med andra och kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

 1. Lackeringsteknik – introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik – introduktion och kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.
 2. Baskurs i lackering, 300 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.
 3. Färg och dekorationslackering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 4. Industriell lackering, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 5. Lackeringsteknik – applicering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 6. Lackeringsteknik för tunga fordon, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 7. Lackeringssystem, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 8. Produktionsflöden, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringssystem
 9. Småreparationer – lackering, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.

Lackeringsteknik – applicering

Kursen lackeringsteknik – applicering omfattar punkterna 2–3, 5–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Verksamhetsområden inom lackering som riktar sig till yrken eller verksamheter som är närbesläktade med fordonsbranschens lackerare.
 • Lackeringssystem för industriell produktion i olika typer av produktion där objekt och kravspecifikation är avgörande.
 • Produktion och produktionsflöden i förhållande till kvalitetskrav samt metoder för att värdera och dokumentera arbetet.
 • Applicering av färg med konventionell pistol och tryckmatad utrustning enligt anvisning.
 • Beräkning av tidsåtgång och materialåtgång vid produktion av längre serier.
 • Maskeringsarbeten med mall och maskeringsmaterial, med metoder som är anpassade till olika objekt.
 • Skötsel och vård av verktyg och maskinell utrustning för applicering av färg i större serier, till exempel vid produktionslackering av köksluckor.
 • Krav och förutsättningar för bedömning av verkstadens layout med ventilation och luftföring.
 • Krav och förutsättningar som berör säkerhet, miljö och arbetsmiljö vid lackering med stora mängder färg.
 • Arbetsteknik, skyddsutrustning och ergonomi anpassat till det specifika arbetet.
 • Kommunikation, kundbemötande och den informationsteknik som är vanlig inom valt område eller bransch.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat lackeringssystem för industriell produktion samt krav och förutsättningar som berör säkerhet och miljö vid lackering med stora mängder färg. Eleven beskriver utförligt lackeringssystem för industriell produktion samt krav och förutsättningar som berör säkerhet och miljö vid lackering med stora mängder färg. Eleven beskriver översiktligt lackeringssystem för industriell produktion samt krav och förutsättningar som berör säkerhet och miljö vid lackering med stora mängder färg.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika produktioner och produktionsflöden i förhållande till kvalitetskrav samt metoder för värdering och dokumentation av arbetet. Dessutom beskriver eleven utförligt olika produktioner och produktionsflöden i förhållande till kvalitetskrav samt metoder för värdering och dokumentation av arbetet. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika produktioner och produktionsflöden i förhållande till kvalitetskrav samt metoder för värdering och dokumentation av arbetet.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerade lackeringsarbeten med konventionell pistol eller tryckmatad utrustning inom lackeringssystem för industriell produktion. Eleven utför efter samråd med handledare lackeringsarbeten med konventionell pistol eller tryckmatad utrustning inom lackeringssystem för industriell produktion. Eleven utför i samråd med handledare enkla lackeringsarbeten med konventionell pistol eller tryckmatad utrustning inom lackeringssystem för industriell produktion.
Eleven utför också, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, avancerade beräkningar av tids- och materialåtgång. Eleven utför också, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, beräkningar av tids- och materialåtgång. Eleven utför också, i samråd med handledare och i bekanta situationer, enkla beräkningar av tids- och materialåtgång.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerade maskeringsarbeten. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare maskeringsarbeten. Dessutom utför eleven i samråd med handledare enkla maskeringsarbeten.
I arbetet använder, sköter och vårdar eleven med säkerhet verktyg enligt praxis. - I arbetet använder, sköter och vårdar eleven med viss säkerhet verktyg enligt praxis.
Eleven hittar och använder med säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver. - Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
- - Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
- Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd. Dessutom tar eleven viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. - I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer