Kunskapskrav

Start Sök Om

Lackeringsteknik

Lackeringsteknik ingår som en del i ytbehandling och avser våtmålning. Ämnet lackeringsteknik behandlar lackering av fordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om lackering av olika underlag och fordonstyper. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att hantera verktyg och utrustning för lackeringsarbeten. Därutöver ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika materials egenskaper och funktion samt färdigheter i att hantera de olika momenten i uppbyggandet av lackskiktet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika lackeringssystems uppbyggnad samt om de faktorer som bryter ner lackeringsskiktet och hur de kan motverkas.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetslivets villkor där kvalitet, kvalitetssäkring och kostnad är styrande faktorer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utifrån olika informationssystem skaffa information inför problemlösning för att sedan på ett yrkesmässigt sätt lösa uppgiften. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medarbetare och beställare.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om lackeraryrkets förutsättningar.
 2. Kunskaper om lackeringssystemens uppbyggnad, om färg- och materiallära samt om verkstadens ventilation och luftföring.
 3. Förmåga att utföra lackeringsarbeten med olika appliceringstekniker samt att med färg och form skapa dekoration och text på fordon.
 4. Förmåga att demontera och montera samt att vårda lackerade ytor.
 5. Förmåga att utföra diagnostik och beräkningar.
 6. Förmåga att använda och underhålla verktyg och utrustning.
 7. Förmåga att optimera produktionsflödet.
 8. Förmåga att använda informationsmaterial, såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 9. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 10. Förmåga att samarbeta med andra och kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

 1. Lackeringsteknik – introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik – introduktion och kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.
 2. Baskurs i lackering, 300 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.
 3. Färg och dekorationslackering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 4. Industriell lackering, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 5. Lackeringsteknik – applicering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 6. Lackeringsteknik för tunga fordon, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 7. Lackeringssystem, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 8. Produktionsflöden, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringssystem
 9. Småreparationer – lackering, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.

Lackeringsteknik – introduktion

Kursen lackeringsteknik – introduktion omfattar punkterna 1–3, 5–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Verksamhetsområden inom lackeringsteknik.
 • Principer för lackskiktets uppbyggnad för att få ett gott korrosionsskydd och en i övrigt hållbar yta.
 • Introduktion till reparationsmetoder för reparation av plastdetaljer och bilskadereparerad yta.
 • Enklare lackeringsarbeten.
 • Analys av lättare skada och de produkter som olika reparationer kräver.
 • Handhavande och skötsel av verktyg, utrustning och produkter.
 • Introduktion till lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv. Begränsningar av det arbete som får utföras ur säkerhetssynpunkt. Skyddsutrustning för olika arbeten, faror och olyckssamband samt riskbedömning av den egna och omgivande verksamheten.
 • Ergonomi med avsikt att förhindra lyftskador samt ansvar för den egna utrustningen och medvetenhet om objekt- och materialkostnad.
 • Vård av den egna utrustningen samt ansvarstagande för objekt och material.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat en för billackeraren vanligt förekommande arbetssituation, lackeraryrkets förutsättningar och den samverkan med bilskadereparatören som krävs. Eleven beskriver utförligt en för billackeraren vanligt förekommande arbetssituation, lackeraryrkets förutsättningar och den samverkan med bilskadereparatören som krävs. Eleven beskriver översiktligt en för billackeraren vanligt förekommande arbetssituation, lackeraryrkets förutsättningar och den samverkan med bilskadereparatören som krävs.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat lackmaterialens funktion och egenskaper. Eleven beskriver också utförligt lackmaterialens funktion och egenskaper. Eleven beskriver också översiktligt lackmaterialens funktion och egenskaper.
- Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som begränsar det arbete som får utföras ur säkerhetssynpunkt. Dessutom beskriver eleven översiktligt lagar och andra bestämmelser som begränsar det arbete som får utföras ur säkerhetssynpunkt.
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer enkla lackeringsarbeten. Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer enkla lackeringsarbeten. Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer enkla lackeringsarbeten.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer enkel diagnostik och enkla kostnadsberäkningar. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer enkel diagnostik och enkla kostnadsberäkningar. Dessutom utför eleven i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel diagnostik och enkla kostnadsberäkningar.
I arbetet använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och verktyg samt relevant utrustning enligt praxis. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och verktyg samt relevant utrustning enligt praxis.
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt och nyanserat med hjälp av det olika metoder och olika materials funktion och egenskaper. Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt med hjälp av det olika metoder och olika materials funktion och egenskaper. Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver översiktligt med hjälp av det olika metoder och olika materials funktion och egenskaper.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
- Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd. Eleven utför arbetet med viss hänsyn till miljö och säkerhet samt med viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. - I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer