Kunskapskrav

Start Sök Om

It i vård och omsorg

Kod: ITIITI0
Poäng: 100

Kursen it i vård och omsorg omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat några it-tillämpningar och hur it används inom vård- och omsorgsområdet. Eleven beskriver utförligt några it-tillämpningar och hur it används inom vård- och omsorgsområdet. Eleven beskriver översiktligt några it-tillämpningar och hur it används inom vård- och omsorgsområdet.
I beskrivningen redogör eleven utförligt och nyanserat för hur it används för att överföra information till vårdpersonal, patienter och brukare samt för att dokumentera. I beskrivningen redogör eleven utförligt för hur it används för att överföra information till vårdpersonal, patienter och brukare samt för att dokumentera. I beskrivningen redogör eleven översiktligt för hur it används för att överföra information till vårdpersonal, patienter och brukare samt för att dokumentera.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för medicintekniska informationsdatasystem och ger exempel på deras användningsområden. Dessutom redogör eleven utförligt för medicintekniska informationsdatasystem och ger exempel på deras användningsområden. Dessutom redogör eleven översiktligt för medicintekniska informationsdatasystem och ger exempel på deras användningsområden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur it kan användas som hjälpmedel för vård i hemmet. Eleven redogör utförligt för hur it kan användas som hjälpmedel för vård i hemmet. Eleven redogör översiktligt för hur it kan användas som hjälpmedel för vård i hemmet.
- - Dessutom ger eleven några exempel på it-tillämpningar som kan fungera som hjälpmedel för att kompensera för funktionsnedsättningar.
- Eleven använder efter samråd med handledare it för att rapportera och dokumentera samt som hjälpmedel för vård i hemmet. Eleven använder i samråd med handledare it för att rapportera och dokumentera samt som hjälpmedel för vård i hemmet.
Dessutom använder eleven efter samråd med handledare några it-tillämpningar och anpassar dem vid behov till ändrade förutsättningar. Dessutom använder eleven efter samråd med handledare några it-tillämpningar. Dessutom använder eleven i samråd med handledare några it-tillämpningar.
Under arbetet uppmärksammar eleven patientens och brukarens behov och föreslår it-tillämpningar som kan underlätta livsföringen och skapa god livskvalitet. - -
- - I arbetet följer eleven lagar och andra bestämmelser om sekretess och datalagring.
Eleven ger exempel på etiska frågeställningar som är specifika för användning och införande av it-tillämpningar inom vård- och omsorgsarbetet samt diskuterar dem utförligt och nyanserat. Eleven ger exempel på etiska frågeställningar som är specifika för användning och införande av it-tillämpningar inom vård- och omsorgsarbetet samt diskuterar dem utförligt. Eleven ger exempel på etiska frågeställningar som är specifika för användning och införande av it-tillämpningar inom vård- och omsorgsarbetet samt diskuterar dem översiktligt.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Ämne - It i vård och omsorg (Gymnasieskolan) på skolverkets hemsida för fullständig ämnesbeskrivning.