Kunskapskrav

Start Sök Om

Hundkunskap

Hundar används i många sammanhang, som brukshundar och sällskapsdjur. Efterfrågan på yrkeskunnande i arbete med och fostran av hundar ökar. Ämnet hundkunskap behandlar skötsel och samspel med hundar samt skötsel av anläggningar och utrustning. Det behandlar också hundens ursprung och utveckling, hundars beteende och biologi, raser och rasegenskaper samt avel och uppfödning. Dessutom behandlas djuretik och lagar och andra bestämmelser som reglerar hundhållning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hundkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med hundar. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar och följa fasta rutiner i arbete med hundar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samspela med samt fostra och träna hundar. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att handleda hundägare och hundförare mot specifika mål.

Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sköta och underhålla utrustning och anläggningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att främja god hälsa hos hundar och förebygga skador och sjukdomar hos hundar. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med arbete med hundar.

Praktiska övningar med hundar av olika raser och i olika miljöer ska ingå i undervisningen. Genom övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera beteendeproblem hos hundar.

Undervisningen i ämnet hundkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika hundraser och deras egenskaper, om användning av hundar samt om olika verksamheter inom hundhållning.
 2. Kunskaper om hundars näringsbehov och om olika fodermedel.
 3. Kunskaper om hundars anatomi och fysiologi samt om vanliga skador och sjukdomar hos hundar och hur dessa kan förebyggas.
 4. Kunskaper om hundavel och hunduppfödning samt om fostran och träning av hundar.
 5. Förmåga att planera arbetsuppgifter samt att sköta och hantera hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
 6. Förmåga att sköta och hantera anläggningar och utrustning.
 7. Förmåga att fostra och träna hundar av olika raser för olika uppgifter.
 8. Förmåga att bemöta och hantera olika beteendeproblem hos hundar samt att instruera hundägare eller hundförare.
 9. Förmåga att arbeta ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör hundhållning.

Kurser i ämnet

 1. Hundkunskap 1, 100 poäng.
 2. Hundkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen hundkunskap 1.
 3. Hundkunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen hundkunskap 2.
 4. Träning av hund, 100 poäng.

Träning av hund

Kursen träning av hund omfattar punkterna 1 och 7–10 under rubriken Ämnet syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika användningsområden för hundar.
 • Olika hundorganisationer och deras verksamheter.
 • Skötsel av hundar i samband med träning.
 • Utbildning, fostran och träning av hundar av olika raser och i olika åldrar.
 • Träning av hundar mot uppsatta mål.
 • Olika inlärningsmetoder vid träning av hundar.
 • Analys av hundindividen och individuell anpassning av inlärningsmetoder.
 • Hundars mentalitet och beteende.
 • Beteendeproblem och problemlösning.
 • Handledning av andra hundförare.
 • Begrepp och uttryck inom hundsport i samband med träning av hundar.
 • Risker vid hantering av hundar samt hur dessa risker kan förebyggas.
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar träning av hundar.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för rasegenskaper hos olika hundraser. Eleven redogör utförligt för rasegenskaper hos olika hundraser. Eleven redogör översiktligt för rasegenskaper hos olika hundraser.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika träningsmetoder för olika hundraser och användningsområden. Dessutom redogör eleven utförligt för olika träningsmetoder för olika hundraser och användningsområden. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika träningsmetoder för olika hundraser och användningsområden.
- Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare fostran och träning av hundar av olika raser för olika uppgifter, på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Eleven följer arbetsinstruktioner och utför i samråd med handledare fostran och träning av hundar av olika raser för olika uppgifter, på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
I arbetet använder eleven med säkerhet olika metoder för att träna hundar mot uppsatta mål samt samspelar med säkerhet med hundar. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet olika metoder för att träna hundar mot uppsatta mål samt samspelar med viss säkerhet med hundar.
Dessutom bemöter och hanterar eleven med säkerhet vanliga beteendeproblem hos hundar. - Dessutom bemöter och hanterar eleven med viss säkerhet vanliga beteendeproblem hos hundar.
Eleven instruerar med säkerhet hundägare och hundförare om olika träningsmoment. - Eleven instruerar med viss säkerhet hundägare och hundförare om olika träningsmoment.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer