Kunskapskrav

Start Sök Om

Hundkunskap

Hundar används i många sammanhang, som brukshundar och sällskapsdjur. Efterfrågan på yrkeskunnande i arbete med och fostran av hundar ökar. Ämnet hundkunskap behandlar skötsel och samspel med hundar samt skötsel av anläggningar och utrustning. Det behandlar också hundens ursprung och utveckling, hundars beteende och biologi, raser och rasegenskaper samt avel och uppfödning. Dessutom behandlas djuretik och lagar och andra bestämmelser som reglerar hundhållning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hundkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med hundar. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar och följa fasta rutiner i arbete med hundar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samspela med samt fostra och träna hundar. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att handleda hundägare och hundförare mot specifika mål.

Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sköta och underhålla utrustning och anläggningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att främja god hälsa hos hundar och förebygga skador och sjukdomar hos hundar. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med arbete med hundar.

Praktiska övningar med hundar av olika raser och i olika miljöer ska ingå i undervisningen. Genom övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera beteendeproblem hos hundar.

Undervisningen i ämnet hundkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika hundraser och deras egenskaper, om användning av hundar samt om olika verksamheter inom hundhållning.
 2. Kunskaper om hundars näringsbehov och om olika fodermedel.
 3. Kunskaper om hundars anatomi och fysiologi samt om vanliga skador och sjukdomar hos hundar och hur dessa kan förebyggas.
 4. Kunskaper om hundavel och hunduppfödning samt om fostran och träning av hundar.
 5. Förmåga att planera arbetsuppgifter samt att sköta och hantera hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
 6. Förmåga att sköta och hantera anläggningar och utrustning.
 7. Förmåga att fostra och träna hundar av olika raser för olika uppgifter.
 8. Förmåga att bemöta och hantera olika beteendeproblem hos hundar samt att instruera hundägare eller hundförare.
 9. Förmåga att arbeta ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör hundhållning.

Kurser i ämnet

 1. Hundkunskap 1, 100 poäng.
 2. Hundkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen hundkunskap 1.
 3. Hundkunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen hundkunskap 2.
 4. Träning av hund, 100 poäng.

Hundkunskap 1

Kursen hundkunskap 1 omfattar punkterna 1–6 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 5 och 6.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Vanliga hundraser och deras egenskaper, ursprung och användning.
 • Olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
 • Hundars naturliga beteende och mentala egenskaper samt olika beteendeproblem.
 • Hundars näringsbehov.
 • Hundars anatomi och fysiologi med fokus på exteriör och näringsfysiologi.
 • Vanliga skador och sjukdomar samt förebyggande åtgärder.
 • Reproduktion och uppfödning av hundar.

Arbetsuppgifter

 • Daglig skötsel av hundar, till exempel utfodring, tillsyn, kontroll av utrustning och rengöring.
 • Grundläggande hantering av hundar, samspel med hundar och träning av hundar mot uppsatta mål.
 • Rastning av hundar samt olika metoder för att sysselsätta hundar och berika deras miljö.
 • Arbete med bad, trimning och klippning.
 • Förebyggande hälsovård samt vård av sjuka och skadade hundar.
 • Skötsel av anläggningar och utrustning.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Säkerhet vid arbete med hundar.
 • Djurskyddslagstiftning och andra bestämmelser som rör hundhållning.
 • Bestämmelser som reglerar utformning och skötsel av anläggningar avsedda för hundhållning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven namnger några vanliga hundraser och beskriver utförligt och nyanserat deras egenskaper och användningsområden. Eleven namnger några vanliga hundraser och beskriver utförligt deras egenskaper och användningsområden. Eleven namnger några vanliga hundraser och beskriver översiktligt deras egenskaper och användningsområden.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika verksamhetsområden för olika typer av hundar. Dessutom beskriver eleven utförligt olika verksamhetsområden för olika typer av hundar. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör utförligt och nyanserat för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende. I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör utförligt för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende. I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör översiktligt för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för faktorer som bidrar till en god miljö för hundar samt för hundars näringsbehov. Dessutom redogör eleven utförligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hundar samt för hundars näringsbehov. Dessutom redogör eleven översiktligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hundar samt för hundars näringsbehov.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hundars anatomi och fysiologi samt för vanliga skador och sjukdomar hos hundar. Eleven redogör utförligt för hundars anatomi och fysiologi samt för vanliga skador och sjukdomar hos hundar. Eleven redogör översiktligt för hundars anatomi och fysiologi samt för vanliga skador och sjukdomar hos hundar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hundars reproduktion och uppfödning samt för grundläggande metoder för hundars fostran och träning. Dessutom redogör eleven utförligt för hundars reproduktion och uppfödning samt för grundläggande metoder för hundars fostran och träning. Dessutom redogör eleven översiktligt för hundars reproduktion och uppfödning samt för grundläggande metoder för hundars fostran och träning.
- Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar i samråd med handledare hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
- Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare anläggningar och utrustning. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare anläggningar och utrustning.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer