Kunskapskrav

Start Sök Om

Godstransporter

Ämnet godstransporter behandlar yrkesmässig vägtransport av gods. Det behandlar dels förarutbildning på de olika fordon som används för godstransporter på väg, dels säker hantering av det gods som transporteras.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet godstransporter ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra godstransporter med fordon och utrustningar, med kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att framföra fordon för att utföra godstransporter på ett yrkesmässigt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra lastning av olika godsslag. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att förstå vikten av goda kundrelationer både för egen del och för transportföretaget. Undervisningen ska också bidra till att utveckla elevernas initiativförmåga och förmåga att lösa problem.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet godstransporter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika lastbilskonstruktioners användningsområden för godstransporter.
 2. Förmåga att planera och genomföra godstransporter med tung lastbil på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 3. Förmåga att färdigställa och förbereda lastbilen för lastning av olika godsslag.
 4. Förmåga att planera färdvägar med hänsyn till lastbilen och trafikmiljön.
 5. Förmåga att köra och manövrera tung lastbil i skiftande trafikmiljöer samt att hantera utrustningar för lastning, lossning och leverans av gods.
 6. Förmåga att utnyttja lastbilens kapacitet för ökad framkomlighet i olika trafiksituationer och i skiftande väglag.
 7. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

 1. Godstrafik, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik 1a och kursen yrkestrafik 1b.
 2. Godstransporter – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen godstrafik. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 3. Lastbilsmonterad kran, 100 poäng.

Lastbilsmonterad kran

Kursen lastbilsmonterad kran omfattar punkterna 1, 3, 5 och 7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Lastbilsmonterade kranars uppbyggnad och konstruktion för olika användningsområden.
 • Hydraulsystemets uppbyggnad och funktion med styrsystem och säkerhetsfunktioner.
 • Manövrering och säkerhet vid lastningsmoment samt handhavande vid på- och avställning från fordonet.
 • Uppställningsstabilitet och belastning vid lyftmoment för lastning och lossning av gods.
 • Lyftmetoder och användning av olika lyftredskap vid lastning och lossning av gods.
 • Underhåll och tillsyn samt besiktningskrav på kranar.
 • Säkerhetsavstånd vid arbete med lastbilsmonterade kranar.
 • Personlig säkerhet och skyddsutrustning för kranförare.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat lastbilsmonterade kranars uppbyggnad och användningsområden samt hydraulsystemets funktioner med styrsystem och säkerhetsfunktioner. Eleven beskriver utförligt lastbilsmonterade kranars uppbyggnad och användningsområden samt hydraulsystemets funktioner med styrsystem och säkerhetsfunktioner. Eleven beskriver översiktligt lastbilsmonterade kranars uppbyggnad och användningsområden samt hydraulsystemets funktioner med styrsystem och säkerhetsfunktioner.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat stabilitet och belastning vid lyftmoment samt lyftmetoder och olika lyftredskap. Eleven beskriver också utförligt stabilitet och belastning vid lyftmoment samt lyftmetoder och olika lyftredskap. Eleven beskriver också översiktligt stabilitet och belastning vid lyftmoment samt lyftmetoder och olika lyftredskap.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat besiktningskrav för kranar samt personlig säkerhet och moment som kräver säkerhetsavstånd. Dessutom beskriver eleven utförligt besiktningskrav för kranar samt personlig säkerhet och moment som kräver säkerhetsavstånd. Dessutom beskriver eleven översiktligt besiktningskrav för kranar samt personlig säkerhet och moment som kräver säkerhetsavstånd.
Eleven manövrerar med säkerhet lastbilsmonterade kranar och utför efter samråd med handledare vanligt förekommande och ovanliga, även avancerade, lastningsmoment. Eleven manövrerar med viss säkerhet lastbilsmonterade kranar och utför efter samråd med handledare vanligt förekommande och ovanliga lastningsmoment. Eleven manövrerar med viss säkerhet lastbilsmonterade kranar och utför i samråd med handledare vanligt förekommande lastningsmoment.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer på- och avställning av kranarna på ett säkert sätt. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer på- och avställning av kranarna på ett säkert sätt. Dessutom utför eleven i samråd med handledare och i bekanta situationer på- och avställning av kranarna på ett säkert sätt.
I arbetet väljer eleven i bekanta och nya situationer lämplig lyftmetod och lämpliga lyftredskap. I arbetet väljer eleven i bekanta och delvis nya situationer lämplig lyftmetod och lämpliga lyftredskap. I arbetet väljer eleven i bekanta situationer lämplig lyftmetod och lämpliga lyftredskap.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerat underhåll och avancerad tillsyn av kranarna. Eleven utför efter samråd med handledare underhåll och tillsyn av kranarna. Eleven utför i samråd med handledare enkelt underhåll och enkel tillsyn av kranarna.
- - Eleven använder också skyddsutrustning enligt praxis.
- - Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil, kran och utrustning.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med andra. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med andra. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med andra.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer