Kunskapskrav

Start Sök Om

Elektronik

Ämnet elektronik behandlar flera teknikområden där elektronik och elektroniska system byggs in för att styra eller ersätta mekaniska system, till exempel i bilar och hushållsmaskiner.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet elektronik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om funktion och egenskaper hos de vanligaste analoga och digitala elektronikkomponenterna. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att tolka symboler, elektronikscheman, datablad och annan teknisk dokumentation.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra praktiska moment, till exempel elektronikmontering, komponentmätningar, programmering samt datorsimulering av elektronikuppkopplingar. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att sköta och använda verktyg och mätinstrument. I undervisningen ska ett undersökande arbetssätt och experiment, laborationer och datorsimuleringar ingå.

Undervisningen i ämnet elektronik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om funktion och egenskaper hos vanliga analoga och digitala elektronikkomponenter.
 2. Kunskaper om funktion och arbetssätt hos mikrodatorer och mikroprocessorer.
 3. Förmåga att utföra elektronikmonteringsarbete på ett säkert och miljövänligt sätt.
 4. Förmåga att programmera enklare elektroniksystem och mikrodatorsystem.
 5. Förmåga att använda och tolka begrepp, symboler, elektronikscheman, instruktioner, manualer, datablad och andra dokument.
 6. Förmåga att utföra beräkningar av elektriska storheter.
 7. Förmåga att utföra komponent- och kretsmätningar.
 8. Förmåga att utföra datorsimulering av elektronikuppkopplingar.

Kurser i ämnet

 1. Elektronik och mikrodatorteknik, 100 poäng.
 2. Låg- och högfrekvenskretsar, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik och mikrodatorteknik.
 3. Mikrodatortillämpningar, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik och mikrodatorteknik.

Mikrodatortillämpningar

Kursen mikrodatortillämpningar omfattar punkterna 1–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Egenskaper hos olika typer av mikrodatorkretsar.
 • Mikrodatorns dataminne och programminne.
 • Integrerade funktioner, till exempel timer, serie-interface, AD- och DA-omvandlare, watchdog och displaydrivare.
 • Användningsområden för mikrodatorer.
 • Fältprogrammerbara logikkretsar och deras användningsområden.
 • Interface-kopplingar.
 • Seriella bussar och deras anslutning.
 • Presentationsenheter och displayer.
 • Utvecklingsverktyg och utvecklingsmiljöer.
 • Vanligt förekommande programmeringsspråk.
 • Programmering med datorhjälp.
 • Programutveckling och avlusning av program.
 • Användning av flödesdiagram.
 • Begreppen mikrocontroller och mikroprocessor.
 • Begreppet inbyggda system.
 • Felsökning i hård- och mjukvara.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat funktion, egenskaper och arbetssätt hos vanligt förekommande mikrodatorer och programmerbara logikkretsar. Eleven beskriver utförligt funktion, egenskaper och arbetssätt hos vanligt förekommande mikrodatorer och programmerbara logikkretsar. Eleven beskriver översiktligt funktion, egenskaper och arbetssätt hos vanligt förekommande mikrodatorer och programmerbara logikkretsar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat deras användningsområden. Dessutom beskriver eleven utförligt deras användningsområden. Dessutom beskriver eleven översiktligt deras användningsområden.
Eleven planerar och löser efter samråd med handledare avancerade styr- och mättekniska problem med hjälp av mikrodatorkretsar och programmerbara logikkretsar. Eleven planerar och löser efter samråd med handledare styr- och mättekniska problem med hjälp av mikrodatorkretsar och programmerbara logikkretsar. Eleven planerar och löser i samråd med handledare styr- och mättekniska problem med hjälp av mikrodatorkretsar och programmerbara logikkretsar.
Eleven programmerar kretsarna så att de på ett gott sätt uppfyller kraven på funktion och säkerhet. - Eleven programmerar kretsarna så att de på ett tillfredsställande sätt uppfyller kraven på funktion och säkerhet.
I arbetet använder och tolkar eleven med säkerhet begrepp, symboler, elektronikscheman, instruktioner, manualer, datablad och andra dokument. - I arbetet använder och tolkar eleven med viss säkerhet begrepp, symboler, elektronikscheman, instruktioner, manualer, datablad och andra dokument.
Eleven utför med säkerhet felsökning i hård- och mjukvara. - Eleven utför med viss säkerhet felsökning i hård- och mjukvara.
Dessutom utför eleven avancerade kretsmätningar samt datorsimuleringar av elektronikuppkopplingar. Dessutom utför eleven kretsmätningar samt datorsimuleringar av elektronikuppkopplingar. Dessutom utför eleven enkla kretsmätningar samt datorsimuleringar av elektronikuppkopplingar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer