Kunskapskrav

Start Sök Om

Elektronik

Ämnet elektronik behandlar flera teknikområden där elektronik och elektroniska system byggs in för att styra eller ersätta mekaniska system, till exempel i bilar och hushållsmaskiner.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet elektronik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om funktion och egenskaper hos de vanligaste analoga och digitala elektronikkomponenterna. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att tolka symboler, elektronikscheman, datablad och annan teknisk dokumentation.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra praktiska moment, till exempel elektronikmontering, komponentmätningar, programmering samt datorsimulering av elektronikuppkopplingar. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att sköta och använda verktyg och mätinstrument. I undervisningen ska ett undersökande arbetssätt och experiment, laborationer och datorsimuleringar ingå.

Undervisningen i ämnet elektronik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om funktion och egenskaper hos vanliga analoga och digitala elektronikkomponenter.
 2. Kunskaper om funktion och arbetssätt hos mikrodatorer och mikroprocessorer.
 3. Förmåga att utföra elektronikmonteringsarbete på ett säkert och miljövänligt sätt.
 4. Förmåga att programmera enklare elektroniksystem och mikrodatorsystem.
 5. Förmåga att använda och tolka begrepp, symboler, elektronikscheman, instruktioner, manualer, datablad och andra dokument.
 6. Förmåga att utföra beräkningar av elektriska storheter.
 7. Förmåga att utföra komponent- och kretsmätningar.
 8. Förmåga att utföra datorsimulering av elektronikuppkopplingar.

Kurser i ämnet

 1. Elektronik och mikrodatorteknik, 100 poäng.
 2. Låg- och högfrekvenskretsar, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik och mikrodatorteknik.
 3. Mikrodatortillämpningar, 100 poäng, som bygger på kursen elektronik och mikrodatorteknik.

Elektronik och mikrodatorteknik

Kursen elektronik och mikrodatorteknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Egenskaper och arbetssätt hos resistorer, kondensatorer, induktanser och transformatorer.
 • Egenskaper och arbetssätt hos analoga och digitala halvledarkomponenter.
 • Egenskaper och arbetssätt hos optokomponenter och displayer.
 • Mikrodatorns arbetssätt.
 • Mikroprocessorer och deras kringkomponenter.
 • ESD-säker (electrostatic discharge) hantering och montering av elektronikkomponenter.
 • Förbindningsteknik och ytmonteringsteknik.
 • Enklare programmering av mikrodatorer.
 • Schemaritningsteknik, symboler och funktioner.
 • Binära talsystemet, boolesk algebra och de digitala grundfunktionerna.
 • Arbetssätt och användningsområden för AD- och DA-omvandlare.
 • Mätteknik för krets- och komponentmätningar.
 • Datorsimulering av enklare elektronikuppkopplingar.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat funktion och egenskaper hos vanligt förekommande analoga och digitala elektronikkomponenter. Eleven beskriver utförligt funktion och egenskaper hos vanligt förekommande analoga och digitala elektronikkomponenter. Eleven beskriver översiktligt funktion och egenskaper hos vanligt förekommande analoga och digitala elektronikkomponenter.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat funktion och arbetssätt hos mikrodatorer och mikroprocessorer. Dessutom beskriver eleven utförligt funktion och arbetssätt hos mikrodatorer och mikroprocessorer. Dessutom beskriver eleven översiktligt funktion och arbetssätt hos mikrodatorer och mikroprocessorer.
- Eleven planerar och utför efter samråd med handledare montering, hantering och provning av vanligt förekommande analoga och digitala elektronikkomponenter samt enklare programmering av mikrodatorer. Eleven planerar och utför i samråd med handledare montering, hantering och provning av vanligt förekommande analoga och digitala elektronikkomponenter samt enklare programmering av mikrodatorer.
- - Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt är miljövänligt.
I arbetet använder och tolkar eleven med säkerhet begrepp, symboler, elektronikscheman, instruktioner, manualer, datablad och andra dokument. I arbetet använder och tolkar eleven med viss säkerhet begrepp, symboler, elektronikscheman, instruktioner, manualer, datablad och andra dokument. I arbetet använder och tolkar eleven med viss säkerhet begrepp, symboler, elektronikscheman, instruktioner, manualer, datablad och andra dokument.
Dessutom utför eleven avancerade beräkningar av elektriska storheter. Dessutom utför eleven beräkningar av elektriska storheter. Dessutom utför eleven enkla beräkningar av elektriska storheter.
Eleven utför avancerade komponent- och kretsmätningar samt datorsimulering av elektronikuppkopplingar. Eleven utför komponent- och kretsmätningar samt datorsimulering av elektronikuppkopplingar. Eleven utför enkla komponent- och kretsmätningar samt datorsimulering av elektronikuppkopplingar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer