Kunskapskrav

Start Sök Om

Dator- och kommunikationsteknik

Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. Ämnet behandlar också grundläggande elektronikkunskaper eftersom dator- och kommunikationsteknikens utrustningar och apparater är uppbyggda med elektronik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dator- och kommunikationsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med vanligt förekommande system och komponenter inom dator- och kommunikationsområdena. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla kunskaper om system, enheter, komponenter, metoder och arbetssätt som används när datorer är uppkopplade i befintliga nätverk. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem, utföra felsökningar och åtgärda fel, både självständigt och i samarbete med andra. Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om datorsäkerhet och förmåga att arbeta med hänsyn till hållbar utveckling. Den ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att möta och kommunicera med uppdragsgivare och användare på ett serviceinriktat sätt.

Undervisningen ska varva praktiska och laborativa moment med teoretiska moment. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera och behandla teknisk utrustning. Eleverna ska även ges möjlighet att uttrycka sig både skriftligt och muntligt genom att dokumentera sitt arbete.

Undervisningen i ämnet dator- och kommunikationsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos datorer, dator- och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk.
 2. Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i dator- och kommunikationssystem.
 3. Färdigheter i att utföra optimering, administration och diagnostisering av, samt åtgärda fel i, dator- och kommunikationssystem.
 4. Förmåga att använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt att dokumentera sitt arbete.
 5. Förmåga att ge stöd och support till användare på ett serviceinriktat sätt.

Kurser i ämnet

 1. Datorteknik 1a, 100 poäng.
 2. Datorteknik 1b, 100 poäng.
 3. Dator- och nätverksteknik, 100 poäng.
 4. Datorsamordning och support, 100 poäng, som bygger på kursen datorteknik 1a eller kursen datorteknik 1b.
 5. Digital kommunikationsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen datorteknik 1a eller kursen dator- och nätverksteknik.
 6. Industriell informationsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen datorteknik 1a.
 7. Multimediasystem, 100 poäng, som bygger på kursen datorteknik 1a.

Datorsamordning och support

Kursen datorsamordning och support omfattar punkterna 2–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande felsökningsmetodik.
 • Systemintegration.
 • Teknisk dokumentation av datorsystem.
 • Kundmottagning och ärendehantering, till exempel muntlig kundmottagning, kundmottagning med e-post och andra typer av ärendehanteringssystem.
 • Analysera användarkrav och översätta dem till konkreta lösningar.
 • Pedagogisk handledning av it-system. Det pedagogiska tankesättet och kunskaper om tekniker för pedagogisk handledning, till exempel fjärrstyrning av muspekare.
 • Licenstyper och licenshantering.
 • Utvärdering och val av it-produkter på marknaden i dagsläget.
 • Manualer och annan hjälpdokumentation för användare, till exempel enkel text, hypertext, bilder, filmer, inspelade musrörelser och menyhantering.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur kundmottagning kan bedrivas och hur ärendehanteringssystem är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver utförligt hur kundmottagning kan bedrivas och hur ärendehanteringssystem är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver översiktligt hur kundmottagning kan bedrivas och hur ärendehanteringssystem är uppbyggda och fungerar.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med mycket gott handlag felsökning samt åtgärdar avancerade fel i datorer och datorsystem. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med gott handlag felsökning samt åtgärdar fel i datorer och datorsystem. Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag felsökning samt åtgärdar enkla fel i datorer och datorsystem.
Dessutom planerar och utför eleven efter samråd med handledare och med säkerhet pedagogisk handledning och support till kund. Dessutom planerar och utför eleven efter samråd med handledare och med viss säkerhet pedagogisk handledning och support till kund. Dessutom planerar och utför eleven i samråd med handledare och med viss säkerhet pedagogisk handledning och support till kund.
Resultatet är gott i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. - Resultatet är tillfredsställande i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet.
Eleven hanterar med mycket gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. Eleven hanterar med gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. Eleven hanterar med visst handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt.
I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann dokumentation av sitt arbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en enkel dokumentation av sitt arbete.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer