Kunskapskrav

Start Sök Om

Nedan är gymnasieskolans alla ämnen och kurser listade, använd sökfunktionen för att begränsa urvalet.

Namn Kod Poäng
ATV- och MC-teknik ATV
Reparation av motorcyklar och ATV ATVREP0 200
Administration ADM
Administration 1 ADMADM01 100
Administration 2 ADMADM02 100
Administration – specialisering ADMADM00S 100
Personaladministration ADMPER0 100
Receptions- och konferensservice ADMREC0 100
Affärskommunikation AFF
Affärskommunikation AFFAFÄ00S 100
Aktiviteter och värdskap AKT
Aktiviteter och upplevelser AKTAKT0 100
Besöksnäringen AKTBEO0 100
Guide och reseledare AKTGUI0 100
Turistbyråservice AKTTUR0 100
Värdskap på resmålet AKTVAR0 100
Animation ANI
Animation 1 ANIANI01 100
Animation 2 ANIANI02 100
Animation – specialisering ANIANI00S 100
Anläggning ANL
Anläggning 1 ANLANL01 100
Anläggning 2 ANLANL02 200
Anläggning – gröna ytor ANLANL0 200
Anläggning – ledningsbyggnad ANLANÄ0 200
Anläggning – stensättning ANLANG0 100
Anläggning – vägbyggnad ANLANN0 100
Anläggningsprocessen ANLANS0 200
Anläggningsförare ANA
Anläggningsförare 1 ANAANA01 200
Anläggningsförare 2 ANAANA02 200
Anläggningsförare 3 ANAANA03 200
Anläggningsförare 4 ANAANA04 200
Anläggningsförare – process ANAANL0 100
Arkitektur ARK
Arkitektur – hus ARKARK0 100
Arkitektur – rum ARKARI0 100
Automatiserade system AUO
Allmän automationsteknik AUOALL0 100
Avhjälpande och förebyggande underhåll AUOAVH0 100
Bageri- och konditorikunskap BAG
Bageri 1 BAGBAG01 100
Bageri 2 BAGBAG02 200
Bageri 3 BAGBAG03 100
Bageri 4 BAGBAG04 100
Bageri – specialisering BAGBAG00S 100
Choklad och konfektyr BAGCHO0 100
Konditori 1 BAGKON01 100
Konditori 2 BAGKON02 200
Konditori 3 BAGKON03 100
Konditori 4 BAGKON04 100
Konditori – specialisering BAGKON00S 100
Banskötsel för hästsport BAN
Banskötsel för hästsport BANBAN0 100
Beläggning BEL
Beläggning BELBEL0 200
Beläggningsarbeten BELBEÄ0 100
Beläggningsmaskiner BELBEG0 100
Berghantering BER
Bergarbeten BERBER0 200
Bergborrning BERBEB0 200
Bergmaskiner BERBEM0 100
Bergsprängning BERBEP0 200
Betong BET
Betong 1 – lågform och platta på mark BETBET01 100
Betong 2 – väggar och pelare BETBET02 100
Betong 3 – bärlag BETBET03 100
Betong 4 – golv BETBET04 100
Bild BIL
Bild BILBIL0 100
Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50
Bild och form 1a2 BILBIL01a2 50
Bild och form 1b BILBIL01b 100
Bild och form – specialisering BILBIL00S 100
Form BILFOM0 100
Bildteori BID
Bildteori BIDBIT0 100
Biodling BIN
Biodling BINBIO0 100
Biologi BIO
Biologi 1 BIOBIO01 100
Biologi 2 BIOBIO02 100
Bioteknik BIOBIT0 100
Biologi i vattenmiljöer BII
Biologi i vattenmiljöer 1 BIIVAT01 100
Biologi i vattenmiljöer 2 BIIVAT02 100
Biologi i vattenmiljöer 3 BIIVAT03 100
Biologi – naturbruk BIG
Bevarandebiologi BIGBEA0 100
Biologi – naturbruk – specialisering BIGBIG00S 100
Djurens biologi BIGDJE0 100
Marken och växternas biologi BIGMAN0 100
Brand, bevakning och säkerhet BEV
Akut omhändertagande BEVAKU0 100
Bevakning och säkerhet BEVBEV0 300
Brand och räddning BEVBRA0 200
Vardagsolyckor BEVVAR0 100
Bygg och anläggning BYG
Bygg och anläggning 1 BYGBYG01 200
Bygg och anläggning 2 BYGBYG02 200
Byggproduktionsledning BYP
Byggstyrning BYPBYG0 100
Planering före byggstart BYPPLA0 100
Rit- och mätningsteknik BYPRIT0 100
Båtkunskap BAT
Kustnavigation och säkerhet BATKUS0 100
Skärgårdsnavigation BATSKA0 100
Cad CAD
Cad 1 CADCAD01 50
Cad 2 CADCAD02 50
Cad 3 CADCAD03 50
Cad – specialisering CADCAD00S 100
Charkuterikunskap CHA
Charkuteri 1 CHACHA01 100
Charkuteri 2 CHACHA02 100
Charkuteri 3 CHACHA03 200
Charkuteri 4 CHACHA04 100
Charkuteri – specialisering CHACHA00S 100
Cirkus CIR
Akrobatik CIRAKR00S 100
Cirkus 1 CIRCIR01S 100
Cirkus 2 CIRCIR02S 100
Dansgestaltning DAN
Dansgestaltning 1 DANDAN01 100
Dansgestaltning 2 DANDAN02 100
Dansimprovisation DANDAS0 100
Dansimprovisation och komposition DANDAI0 100
Koreografi DANKOO0 100
Repertoar DANREE0 100
Dansgestaltning för yrkesdansare DAG
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil klassisk balett DAGDAS0 100
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil modern nutida dans DAGDAN0 100
Pas de deux/partnering DAGPAS0 100
Repertoar för yrkesdansare DAGREP0 100
Scenisk verksamhet för yrkesdansare DAGSCE0 100
Dansorientering DAS
Dansorientering DASDAO0 100
Dansteknik DAT
Dansteknik 1 DATDAS01S 100
Dansteknik 2 DATDAS02S 100
Dansteknik 3 DATDAS03S 100
Dansteknik 4 DATDAS04S 100
Dansteknik – specialisering DATDAN00S 100
Dansträning DATDAR0 100
Dansteknik för yrkesdansare DAK
Dansteknik – breddning DAKDAN0 100
Dansträning för yrkesdansare DAKDAS0 100
Klassisk balett 1a DAKKLA01a 200
Klassisk balett 1b DAKKLA01b 200
Klassisk balett 2 DAKKLA02 200
Klassisk balett 3 DAKKLA03 200
Modern nutida dans 1a DAKMOD01a 200
Modern nutida dans 1b DAKMOD01b 200
Modern nutida dans 2 DAKMOD02 200
Modern nutida dans 3 DAKMOD03 200
Dansteori DAE
Dansteori DAEDAT0 100
Datalagring DAA
Datalagring DAADAT3 100
Dator- och kommunikationsteknik DAO
Dator- och nätverksteknik DAODAC0 100
Datorsamordning och support DAODAT0 100
Datorteknik 1a DAODAT01a 100
Datorteknik 1b DAODAT01b 100
Digital kommunikationsteknik DAODIG0 100
Industriell informationsteknik DAOINU0 100
Multimediasystem DAOMUL0 100
Datoriserad mönsterhantering DAI
Datoriserad mönsterhantering 1 DAIMON01 100
Datoriserad mönsterhantering 2 DAIMON02 100
Datorstyrd produktion DAR
Cad/cam DARCAD0 100
Datorstyrd produktion 1 DARDAT01S 100
Datorstyrd produktion 2 DARDAT02 100
Datorstyrd produktion 3 DARDAT03 100
Datorstyrd produktion 4 DARDAT04 100
Datorstyrd produktion 5 DARDAT05 100
Datorstyrd produktion 6 DARDAT06 100
Datorsystem – spårfordon DAY
Programmerbara datorsystem – spårfordon DAYPRO0 200
Design DES
Design 1 DESDES01 100
Design 2 DESDES02 100
Designmodeller DESDES0 100
Digitalt skapande DIG
Digitalt skapande 1 DIGDIG01 100
Digitalt skapande 2 DIGDIG02 100
Djur DJU
Djur i zoohandel DJUDJI0 200
Djur – specialisering DJUDJU00S 100
Djuren i naturbruket DJUDJR0 100
Djurhållning DJUDJH0 100
Sällskapsdjur 1 DJUSÄL01 100
Sällskapsdjur 2 DJUSÄL02 100
Djur för forskningsändamål DJF
Djur för forskningsändamål DJFDJU0 200
Djurparksdjur DJP
Djurparksdjur 1 DJPDJU01 100
Djurparksdjur 2 DJPDJU02 100
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård DJR
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 DJRDJU01 100
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 DJRDJU02 200
Driftsäkerhet och underhåll DRI
Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH01 100
Avhjälpande underhåll 2 DRIAVH02 100
Underhåll – driftsäkerhet DRIUND0 100
Underhåll – elteknik DRIUNE0 100
Underhåll – hydraulik DRIUNR0 100
Underhåll – hydraulik och pneumatik DRIUNH0 100
Underhåll – lager och smörjteknik DRIUNÅ0 100
Underhåll – mekatronik DRIUNL0 100
Underhåll – pneumatik DRIUNP0 100
Underhåll – produktionsmekanik DRIUNO0 100
Underhåll – pumpteknik DRIUNU0 100
Underhåll – transmissioner och uppriktning DRIUNT0 100
Underhåll – vibrationsteknik DRIUNV0 100
Dryckeskunskap DRY
Barteknik DRYBAT0 100
Drycker DRYDRY0 100
Drycker och ansvarsfull alkoholservering DRYDRC0 100
Drycker – specialisering DRYDRY00S 100
Däckstjänst DAC
Däckstjänst 1 DACDAC01 300
Däckstjänst 2 DACDAC02 300
Fartygsbefäl DACFAR0 100
Radiokommunikation till sjöss DACRAD0 50
El- och verkstadsteknik VER
El- och verkstadsteknik VERVER0 100
Eldistributionsteknik ELD
Belysningsnät ELDBEY0 100
Högspänningsnät ELDHÖG0 100
Lågspänningsnät ELDLÅS0 100
Nät- och transformatorstationer ELDNÄT0 100
Nätunderhållsarbete i stadsnät ELDNÄU0 100
Nätunderhållsarbete i vindkraftnät ELDNÄN0 100
Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24kV ELDNÄD0 100
Elektronik ELE
Elektronik och mikrodatorteknik ELEELR0 100
Låg- och högfrekvenskretsar ELELÅG0 100
Mikrodatortillämpningar ELEMIK0 100
Elektronik – spårfordon ELN
Elektronik – spårfordon ELNELE0 100
Elektronikproduktion ELK
Elektronikproduktionsteknik ELKELO0 100
Provning och kontrollarbete ELKPRV0 100
Elektroniksystem – installation och underhåll ELO
Bild- och ljudanläggningar ELOBID0 100
Kontorstekniksystem ELOKOT0 100
Trådlösa radiosystem ELOTRL0 100
Elektroteknik ELR
Antenn- och kabel-TV-teknik ELRANT0 100
Data- och medianät ELRDAA0 100
Elektromekanik ELRELK0 100
Elkraftteknik ELRELF0 100
Elementmontering ELM
Elementmontering ELMELM0 100
Elkraft och traktion – spårfordon ELF
Elkraft och traktion – spårfordon ELFELK0 150
Ellära ELL
Ellära 1 ELLELL01 100
Ellära 2 ELLELL02 100
Praktisk ellära ELLPRA0 100
Ellära och digitalteknik – flyg ELA
Digitalteknik och flyginstrument ELADIG0 100
Ellära – flyg ELAELL0 100
Ellära – spårfordon LLA
Ellära – spårfordon 1 LLAELL01 100
Ellära – spårfordon 2 LLAELL02 100
Elmotordrivsystem ELI
Elmotordrivsystem ELIELD0 100
Elmätteknik ELÄ
Elmätteknik 1 ELÄELM01 100
Elmätteknik 2 ELÄELM02 100
Energiteknik ENE
Energiteknik 1 ENEENE01 100
Energiteknik 2 ENEENE02 100
Förnybar energi ENEFÖR0 100
Vatten- och processkemi ENEVAE0 100
Engelska ENG
Engelska 5 ENGENG05 100
Engelska 6 ENGENG06 100
Engelska 7 ENGENG07 100
Engelska för döva ENL
Engelska för döva 5 ENLENE05 100
Engelska för döva 6 ENLENE06 100
Engelska för döva 7 ENLENE07 100
Entreprenörskap ENT
Entreprenörskap ENTENR0 100
Estetisk kommunikation EST
Estetisk kommunikation 1 ESTEST01 100
Estetisk kommunikation 2 ESTEST02 100
Estetisk kommunikation 3 ESTEST03 100
Eurytmi EUR
Eurytmi 1 EUREUR01 100
Eurytmi 2 EUREUR02 100
Eurytmi 3 EUREUR03 100
Eurytmi 4 EUREUR04 100
Eventteknik EVE
Eventteknik EVEEVN0 100
Ljudproduktionsteknik EVELJD0 100
Ljus- och bildproduktionsteknik EVELJS0 100
Fartygsteknik FAR
Lasthantering och passagerarsäkerhet FARLAS0 100
Skeppsteknik FARSKE0 50
Fastighetsautomation FAI
Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100
Fastighetsautomation 2 FAIFAS02 100
Fastighetsförvaltning FAF
Fastighetsförvaltning FAFFAS0 100
Fastighetskommunikation FAFFAT0 100
Informationsteknik i fastighetsförvaltning FAFINF0 100
Fastighetsservice FAS
Fastighetsservice – VVS FASFAE0 100
Fastighetsservice – byggnader FASFAS0 100
Fastighetsservice – elarbeten FASFAH0 100
Fastighetsservice – ytor FASFAV0 100
Film- och tv-produktion FIL
Film- och tv-produktion 1 FILFIL01 100
Film- och tv-produktion 2 FILFIL02 100
Filmproduktion FILFIL0 100
Manus för film och tv FILMAN0 100
Tv-produktion FILTVP0 100
Filosofi FIO
Filosofi 1 FIOFIO01 50
Filosofi 2 FIOFIO02 50
Fiske FIS
Fiske 1 FISFIS01 100
Fiske 2 FISFIS02 200
Fiske 3 FISFIS03 100
Fiskevård FIK
Fiskevård 1 FIKFIS01 100
Fiskevård 2 FIKFIS02 200
Fiskevård 3 FIKFIS03 100
Flygplansteknik FLP
Flygplansteknik FLPFLY0 200
Flygplatsteknik FLG
Flygplatsen FLGFLY0 200
Fälthållning FLGFAL0 200
Flygyrkesteknik FLY
Aerodynamik FLYAER0 100
Digitalteknik och flyginstrument FLYDII0 100
Elektronik – flyg FLYELT0 100
Ellära – flyg FLYELL0 100
Flyglagstiftning FLYFLY0 50
Flygplanslära FLYFLG0 200
Gasturbinmotorer FLYGAT0 200
Helikopterlära FLYHEL0 200
Kolvmotor FLYKOL0 200
Materiallära – flyg FLYMAA0 100
Mänskliga faktorer FLYMAS0 100
Underhållsteknik – flyg FLYUNS0 200
Fordon och redskap inom naturbruk FOH
Fordon och redskap FOHFOR0 100
Fordons- och transportbranschen FOR
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden FORFOD0 200
Fordonsteknik FOD
Fordonsteknik – introduktion FODFOO0 200
Fordonstestteknik FOO
Fordonstestteknik FOOFOR0 200
Miljöer och utrustning för fordonstest FOOMIL0 200
Formgivning FOM
Fackteckning och design FOMFAC0 100
Formgivning 1 FOMFOR01S 100
Formgivning 2 FOMFOR02S 100
Formgivning 3 FOMFOR03S 100
Textil färg och form FOMTEX0 100
Fotografisk bild FOT
Fotografisk bild 1 FOTFOT01 100
Fotografisk bild 2 FOTFOT02 100
Fotografisk bild 3 FOTFOT03 100
Fotografisk bild 4 FOTFOT04 100
Fritids- och friskvårdsverksamheter FRI
Bad- och friskvårdsanläggningar FRIBAD0 100
Drift och underhåll av fritidsanläggningar FRIDRF0 100
Fritids- och friskvårdsverksamheter FRIFRT0 200
Fritidsmiljöer och arenor FRIFRS0 100
Fritids- och idrottskunskap FRT
Fritids- och idrottskunskap FRTFRD0 100
Fritidsbåtteknik FRD
Båthantering och underhåll FRDBAT0 100
Båtsystem FRDBAS0 200
Konstruktion och reparation 1 FRDKON01 200
Konstruktion och reparation 2 FRDKON02 200
Plast- och lamineringsteknik FRDPLA0 100
Fysik FYS
Fysik 1a FYSFYS01a 150
Fysik 1b1 FYSFYS01b1 100
Fysik 1b2 FYSFYS01b2 50
Fysik 2 FYSFYS02 100
Fysik 3 FYSFYS03 100
Företagsekonomi FÖR
Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 100
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100
Företagsekonomi – specialisering FÖRFÖR00S 100
Marknadsföring FÖRMAD0 100
Redovisning 1 FÖRRED01 100
Redovisning 2 FÖRRED02 100
Försäljning och kundservice FÖS
Personlig försäljning 1 FÖSPER01 100
Personlig försäljning 2 FÖSPER02 100
Personlig försäljning 3 FÖSPER03 100
Servicekunskap FÖSSEV0 100
Telefon- och internetservice FÖSTEL0 100
Gasturbinmotorer – flyg GAS
Gasturbinmotorer GASGAS0 200
Geografi GEO
Geografi 1 GEOGEO01 100
Geografi 2 GEOGEO02 100
Geografiska informationssystem GEOGEO0 100
Gerontologi och geriatrik GER
Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100
Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0 200
Godshantering GOD
Godshantering – vux GODGOD1 100
Hantering av varor och gods GODHAT0 200
Lastbärare GODLAS0 200
Maskinell godshantering GODMAL0 200
Tunga arbetsmaskiner GODTUN0 200
Godstransporter GOS
Godstrafik GOSGOD0 200
Godstransporter – specialisering GOSGOD00S 100
Lastbilsmonterad kran GOSLAL0 100
Golvläggning GOL
Golvläggning 1 GOLGOL01 100
Golvläggning 2 – våtrum GOLGOL02 100
Golvläggning 3 – trä och laminat GOLGOL03 200
Grafisk kommunikation GRA
Grafisk illustration GRAGRI0 100
Grafisk illustration i pixelgrafik GRAGRP0 100
Grafisk illustration i vektorgrafik GRAGRV0 100
Grafisk kommunikation 1 GRAGRA01 100
Grafisk kommunikation 2 GRAGRA02 100
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller GRAGRA0 100
Original, reproduktion och prepress GRAGRR0 100
Grafisk produktion GRF
Grafisk produktion 1 GRFGRF01 100
Grafisk produktion 2 GRFGRF02 100
Grafisk produktion 3 GRFGRF03 100
Grafisk produktion 4 GRFGRF04 100
Grundläggande vård och omsorg GRU
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100
Gränssnittsdesign GRÄ
Gränssnitt 3D GRÄGRN0 100
Gränssnittsdesign GRÄGRÄ0 100
Gymnasieingenjören i praktiken GYN
Gymnasieingenjören i praktiken GYNGYM0 200
Handel HAN
Affärsutveckling och ledarskap HANAFR0 100
Branschkunskap inom handel och administration HANBRS0 100
Handel – specialisering HANHAN00S 100
Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01 100
Praktisk marknadsföring 2 HANPRA02 100
Praktisk marknadsföring 3 HANPRA03 100
Hantverk HAV
Finsnickeri 1 HAVFIN01 200
Finsnickeri 2 HAVFIN02 200
Finsnickeri 3 HAVFIN03 200
Finsnickeri 4 HAVFIN04 200
Finsnickeri 4 – specialisering HAVFIN04S 50
Finsnickeri 5 HAVFIN05 200
Finsnickeri 5 – specialisering HAVFIN05S 50
Finsnickeri 6a HAVFIN06a 100
Finsnickeri 6b HAVFIN06b 50
Florist 1 HAVFLO01 200
Florist 2 HAVFLO02 200
Florist 3 HAVFLO03 200
Florist 4 HAVFLO04 200
Florist 4 – specialisering HAVFLO04S 50
Florist 5 HAVFLO05 200
Florist 5 – specialisering HAVFLO05S 50
Florist 6a HAVFLO06a 100
Florist 6b HAVFLO06b 50
Frisör 1 HAVFRI01 200
Frisör 2 HAVFRI02 200
Frisör 3 HAVFRI03 200
Frisör 4 HAVFRI04 200
Frisör 4 – specialisering HAVFRI04S 50
Frisör 5 HAVFRI05 200
Frisör 5 – specialisering HAVFRI05S 50
Frisör 6a HAVFRI06a 100
Frisör 6b HAVFRI06b 50
Hantverk – introduktion HAVHAV0 200
Hantverksteknik 1 HAVHNT01 200
Hantverksteknik 2 HAVHNT02 200
Hantverksteknik 3 HAVHNT03 200
Hantverksteknik 4 HAVHNT04 200
Hantverksteknik 4 – specialisering HAVHNT04S 50
Hantverksteknik 5 HAVHNT05 200
Hantverksteknik 5 – specialisering HAVHNT05S 50
Hantverksteknik 6a HAVHNT06a 100
Hantverksteknik 6b HAVHNT06b 50
Textil design 1 HAVTEX01 200
Textil design 2 HAVTEX02 200
Textil design 3 HAVTEX03 200
Textil design 4 HAVTEX04 200
Textil design 4 – specialisering HAVTEX04S 50
Textil design 5 HAVTEX05 200
Textil design 5 – specialisering HAVTEX05S 50
Textil design 6a HAVTEX06a 100
Textil design 6b HAVTEX06b 50
Hantverkskunskap HVK
Material HVKMAT0 50
Material och miljö HVKMAE0 100
Miljö HVKMIL0 50
Tradition och utveckling HVKTRA0 100
Helikopterteknik HEL
Helikopterteknik HELHEL0 200
Hippologi HIO
Hippologi – anatomi och fysiologi HIOHIP0 100
Hippologi – avel och hästens hälsa HIOHIO0 100
Hippologi – etologi HIOHIL0 100
Historia HIS
Historia 1a1 HISHIS01a1 50
Historia 1a2 HISHIS01a2 50
Historia 1b HISHIS01b 100
Historia 2a HISHIS02a 100
Historia 2b – kultur HISHIS02b 100
Historia 3 HISHIS03 100
Hjulutrustningsteknik HJU
Hjulutrustning HJUHJU0 200
Hjulutrustning – specialisering HJUHJT00S 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering HUM
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering HUMHUM00S 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning HUA
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets HUAHUM00S 50
Hundkunskap HUN
Hundkunskap 1 HUNHUN01 100
Hundkunskap 2 HUNHUN02 100
Hundkunskap 3 HUNHUN03 100
Träning av hund HUNTRN0 100
Husbyggnad HUS
Husbyggnad 1 HUSHUS01 100
Husbyggnad 2 HUSHUS02 200
Husbyggnad 3 – ombyggnad HUSHUS03 200
Husbyggnadsprocessen HUSHUB0 200
Husbyggnad – specialyrken HUB
Specialyrken 1 HUBSPC01S 100
Specialyrken 2 HUBSPC02S 200
Specialyrken 3 HUBSPC03S 200
Hygienkunskap HYG
Hygien HYGHYG0 100
Hälsa HAL
Ergonomi HALERG0 100
Hälsopedagogik HALHAL0 100
Kost och hälsa HALKOC0 100
Mental träning HALMEN0 100
Hälsovård HAA
Barnhälsovård HAABAR0 100
Friskvård och hälsa HAAFRI0 100
Komplementärmedicin HAAKOM0 100
Kost, måltid och munhälsa HAAKOS0 100
Hästkunskap HÄT
Den unga hästens utveckling 1a HÄTDEN01a 100
Den unga hästens utveckling 1b HÄTDEN01b 100
Den unga hästens utveckling 2 HÄTDEN02 100
Hästkunskap 1 HÄTHÄS01 100
Hästkunskap 2 HÄTHÄS02 100
Hästkunskap 3 HÄTHÄS03 100
Hållbart samhälle HÅL
Hållbart samhällsbyggande HÅLHÅB0 100
Miljö- och energikunskap HÅLMIJ0 100
Politik och hållbar utveckling HÅLPOL0 100
Idrott och hälsa IDR
Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100
Idrott och hälsa 1 – specialisering IDRIDO01 100
Idrott och hälsa 2 IDRIDR02 100
Idrott och hälsa 2 – specialisering IDRIDO02 100
Industriautomation INR
Industriautomation INRIND0 100
Robotteknik INRROB0 100
Industriell automation IDU
Industriell PLC-teknik IDUPLC3 100
Industriell automationsteknik IDUIND3 100
Industriell it IDUIIT3 100
Industriell robotteknik IDUROB3 100
Tillämpad automationsteknik IDUTIL3 100
Industriell design INL
Industriell design 1 INLIND31 100
Industriell design 2 INLIND32 100
Industriella produktionsmetoder INN
Industriella produktionsmetoder 1 INNIND31 100
Industriella produktionsmetoder 2 INNIND32 100
Industriella produktionsmetoder 3 INNIND33 100
Industrirör svets VVS INV
VVS TIG-svetsning rör INVVVI0 100
VVS svets industrirör INVVVV0 200
Industrirörteknik IND
Industrirörteknik 1 INDIND01 100
Industrirörteknik 2 INDIND02 100
Industrirörteknik 3 INDIND03 200
Industriteknisk fördjupning PRF
Industriteknisk fördjupning 1 PRFPRF01 50
Industriteknisk fördjupning 2 PRFPRF02 50
Industritekniska processer INU
Industritekniska processer 1 INUINU01 100
Industritekniska processer 2 INUINU02 100
Industritekniska processer 3 INUINU03 100
Industritekniska processer 4 INUINU04 100
Laboratorieteknik INULAB0 200
Information och kommunikation INF
Information och kommunikation 1 INFINF01 100
Information och kommunikation 2 INFINF02 100
Intern och extern kommunikation INFINE0 100
Programhantering INFPRG0 100
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur INA
Datakommunikation och informationssäkerhet INADAT0 200
Informationsteknisk arkitektur INAINF0 100
Nätverks- och kommunikationstjänster INANAT0 100
Inköp och logistik INK
Inköp 1 INKINK01 100
Inköp 2 INKINK02 100
Logistik 1 INKLOG01 100
Logistik 2 INKLOG02 100
Transport och spedition INKTRP0 100
Installationsteknik INS
Belysningsteknik INSBES0 100
Elinstallationer INSELI0 200
Elmotorstyrning INSELS0 100
Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100
Kommunikationsnät 2 INSKOM02 100
Kommunikationsnät 3 INSKOM03 100
It i vård och omsorg ITI
It i vård och omsorg ITIITI0 100
Juridik JUR
Affärsjuridik JURAFF0 100
Privatjuridik JURPRI0 100
Rätten och samhället JURRÄT0 100
Järnvägsbyggnad JÄR
Järnvägsbyggnad 1 JÄRJÄR01 100
Järnvägsbyggnad 2 JÄRJÄR02 200
Järnvägsbyggnad 3 JÄRJÄR03 200
Järnvägsteknik JÄN
Allmän järnvägsteknik JÄNALM0 100
Elteknik JÄNELN0 300
Signalteknik JÄNSIG0 300
Karosseriteknik KAR
Karosserikonstruktioner och inredning KARKAR0 200
Riktbänkssystem KARRIK0 200
Riktningsteknik – introduktion KARRIT0 200
Skadebesiktning och produktionsflöde KARSKA0 100
Skarvnings- och sammanfogningsteknik KARSKR0 300
Småreparationer – karosseri KARSMA0 100
Kemi KEM
Kemi 1 KEMKEM01 100
Kemi 2 KEMKEM02 100
Klassisk grekiska – språk och kultur KLA
Klassisk grekiska – språk och kultur 1 KLAKLA01 100
Klassisk grekiska – språk och kultur 2 KLAKLA02 100
Kolvmotorer – flyg KOL
Kolvmotorer KOLKOL0 200
Konferens och evenemang KON
Evenemang KONEVE0 100
Konferens 1 KONKOF01 100
Konferens 2 KONKON02 100
Konferens 3 KONKON03 100
Konferens och evenemang KONKOF0 100
Rums- och konferensbokning KONRUM0 100
Konst och kultur KOS
Film- och tv-kunskap KOSFIL0 100
Konstarterna och samhället KOSKOS0 50
Kultur- och idéhistoria KOSKUL0 100
Samtida kulturuttryck KOSSAT0 100
Konsthantverk KOH
Konsthantverk 1 KOHHAN01 100
Konsthantverk 2 KOHHAN02 100
Konsthantverk 3 KOHHAN03 100
Konsthantverk 4 KOHHAN04 100
Konsthantverk 5 KOHHAN05 100
Konstruktion KOT
Konstruktion 1 KOTKOS01 100
Konstruktion 2 KOTKOS02 100
Konstruktion 3 KOTKOS03 100
Konstruktionsteknik KOR
Konstruktionsteknik KORKON3 100
Materialteknik KORMAT3 100
Mekanik och hållfasthetslära KORMEK3 100
Tillämpad konstruktionsteknik KORTIL3 100
Kraft- och värmeteknik KRA
Kraft- och värmeteknik 1 KRAKRA01 200
Kraft- och värmeteknik 2 KRAKRA02 200
Reservkraft KRARER0 100
Kyl- och värmepumpsteknik KYL
Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering KYLKYL0 100
Kyl- och värmepumpsteknik – grund KYLKYO0 100
Kyl- och värmepumpsteknik – installation KYLKYC0 200
Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet KYLKYH0 100
Kyl- och värmepumpsteknik – service KYLKYV0 200
Lackeringsteknik LAC
Baskurs i lackering LACBAK0 300
Färg och dekorationslackering LACFÄR0 100
Industriell lackering LACINS0 200
Lackeringssystem LACLAC0 200
Lackeringsteknik för tunga fordon LACLAR0 200
Lackeringsteknik – applicering LACLAK0 100
Lackeringsteknik – introduktion LACLAE0 200
Produktionsflöden LACPRD0 100
Småreparationer – lackering LACSMA0 100
Lager och terminal LAG
Lageradministration och terminallogistik LAGLAG0 200
Lagerprocesser LAGLAP0 200
Plocklagerhantering LAGPLO0 100
Lantbruksdjur LAN
Lantbruksdjur 1 LANLAN01 100
Lantbruksdjur 2 LANLAN02 100
Lantbruksdjur – specialisering LANLAN00S 100
Lantbruksmaskiner LAU
Lantbruksmaskiner 1 LAULAT01 100
Lantbruksmaskiner 2 LAULAT02 100
Larm och säkerhetsteknik LAR
Brandlarmssystem LARBRN0 100
CCTV-system LARCCT0 100
Inbrottslarmssystem LARINB0 100
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100
Passersystem LARPAS0 100
Lastmaskiner och truckar inom naturbruk LAS
Lastmaskiner och truckar LASLAA0 100
Latin – språk och kultur LAT
Latin – språk och kultur 1 LATLAT01 100
Latin – språk och kultur 2 LATLAT02 100
Latin – språk och kultur 3 LATLAT03 100
Ledarskap och organisation LED
Ledarskap och organisation LEDLED0 100
Livsmedels- och näringskunskap LIV
Livsmedels- och näringskunskap 1 LIVLIV01 100
Livsmedels- och näringskunskap 2 LIVLIV02 100
Ljudproduktion LJU
Film- och interaktiv ljudproduktion LJUFIL0 100
Ljudproduktion 1 LJULJU01 100
Ljudproduktion 2 LJULJU02 100
Radioproduktion LJURAD0 100
Manuell mönsterkonstruktion MNU
Mönsterkonstruktion 1 MNUMON01 100
Mönsterkonstruktion 2 MNUMON02 100
Marin el och elektronik MAI
Båtel 1 MAIBAT01 100
Båtel 2 MAIBAT02 100
Marinelektronik 1 MAIMAR01 100
Marinelektronik 2 MAIMAR02 100
Marinelektronik 3 MAIMAR03 100
Motorelektronik 1 MAIMOT01 100
Motorelektronik 2 MAIMOT02 100
Marina elektroniksystem MAY
Marina elektroniksystem MAYMAR0 100
Marinmotorteknik MAN
Diagnos och reparation MANDIA0 100
Intervallservice MANINT0 100
Marinmotor – introduktion MANMAR0 100
Nyinstallation MANNYI0 100
Maskin- och lastbilsteknik MAS
Anpassning och montering av utrustning MASANP0 200
Arbete från servicebil MASARB0 100
Komfortsystem MASKOM0 100
Lastbilar och utrustning MASLAT0 300
Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik MASLAI0 100
Maskin- och lastbilsteknik – introduktion MASMAI0 200
Mobil hydraulik 1 MASMOB01 100
Mobil hydraulik 2 MASMOB02 100
Mobila maskiner och utrustning MASMOB0 300
Reparation av lastbilar och mobila maskiner MASREP0 300
Styr- och övervakningssystem MASSTY0 100
Maskintjänst MAK
Maskinbefäl MAKMAS0 100
Maskintjänst 1 MAKMAS01 300
Maskintjänst 2 MAKMAS02 300
Massage MAA
Massage 1 MAAMAA01 100
Massage 2 MAAMAA02 100
Mat och butik MAO
Mat och butik 1 MAOMAT01 100
Mat och butik 2 MAOMAT02 100
Mat och butik – specialisering MAOMAT00S 100
Mat och dryck i kombination MAC
Mat och dryck i kombination MACMAT0 100
Matematik MAT
Matematik 1a MATMAT01a 100
Matematik 1b MATMAT01b 100
Matematik 1c MATMAT01c 100
Matematik 2a MATMAT02a 100
Matematik 2b MATMAT02b 100
Matematik 2c MATMAT02c 100
Matematik 3b MATMAT03b 100
Matematik 3c MATMAT03c 100
Matematik 4 MATMAT04 100
Matematik 5 MATMAT05 100
Matematik – specialisering MATMAT00S 100
Materialkunskap MAE
Materialkunskap 1 MAEMAT01 100
Materialkunskap 2 MAEMAT02 100
Matlagningskunskap MAL
Matlagning 1 MALMAL01 100
Matlagning 2 MALMAL02 200
Matlagning 3 MALMAL03 200
Matlagning 4 MALMAL04 200
Matlagning – specialisering MALMAL00S 100
Specialkoster MALSPE0 100
Medicin MED
Medicin 1 MEDMED01 150
Medicin 2 MEDMED02 100
Medicinsk teknik MEI
Elektromedicinsk teknik MEIELE0 100
Gas- och vätsketeknik MEIGAS0 100
Radiologiska utrustningar MEIRAD0 100
Mediekommunikation MEE
Journalistik, reklam och information 1 MEEJOU01 100
Journalistik, reklam och information 2 MEEJOU02 100
Textkommunikation MEETET0 100
Medieproduktion MEP
Medieproduktion 1 MEPMEI01 100
Medieproduktion 2 MEPMEI02 100
Medier, samhälle och kommunikation MER
Medier, samhälle och kommunikation 1 MERMEE01 100
Medier, samhälle och kommunikation 2 MERMEE02 100
Mekatronik MEK
Mekatronik 1 MEKMEK01 100
Mekatronik 2 MEKMEK02 100
Mjukvarudesign MJK
Mjukvarudesign MJKMJU3 100
Mobila applikationer MOI
Mobila applikationer MOIMOB3 100
Mobila arbetsmaskiner MOB
Bandschaktare MOBBAN0 100
Grävmaskiner MOBGRV0 200
Hjullastare MOBHJU0 200
Teleskoplastare MOBTEL0 100
Väghyvel MOBVAG0 200
Moderna språk MOD
Kinesiska 1 MODZHO01 100
Kinesiska 2 MODZHO02 100
Kinesiska 3 MODZHO03 100
Kinesiska 4 MODZHO04 100
Kinesiska 5 MODZHO05 100
Kinesiska 6 MODZHO06 100
Kinesiska 7 MODZHO07 100
Moderna språk 1 MODXXX01 100
Moderna språk 2 MODXXX02 100
Moderna språk 3 MODXXX03 100
Moderna språk 4 MODXXX04 100
Moderna språk 5 MODXXX05 100
Moderna språk 6 MODXXX06 100
Moderna språk 7 MODXXX07 100
Modersmål MOE
Modersmål 1 MOEXXX01 100
Modersmål 2 MOEXXX02 100
Modersmål – aktiv tvåspråkighet MOEMOD0 100
Motor- och röjmotorsåg MOT
Motor- och röjmotorsåg 1 MOTMOT01 100
Motor- och röjmotorsåg 2 MOTMOT02 100
Mur- och putsverk MUR
Mur- och putsverk 1 – grundmurar MURMUR01 100
Mur- och putsverk 2 – murverk MURMUR02 100
Mur- och putsverk 3 – puts MURMUR03 100
Musik MUS
Bruksspel och ackompanjemang MUSBRU0 100
Ensemble 1 MUSENS01 100
Ensemble 2 MUSENS02S 100
Ensemble med körsång MUSENS0 200
Ensembleledning och dirigering MUSENE0 100
Instrument eller sång 1 MUSINS01S 100
Instrument eller sång 2 MUSINS02S 100
Instrument eller sång 3 MUSINS03S 100
Körsång 1 MUSKÖS01 100
Körsång 2 MUSKÖS02S 100
Musik MUSMUS0 100
Musik för yrkesdansare MUSMUK0 50
Musikimprovisation MUSMUI0 100
Musikproduktion 1 MUSMUS01 100
Musikproduktion 2 MUSMUS02 100
Rytmik MUSRYT0 100
Musikteori MUI
Arrangering och komposition 1 MUIARA01 100
Arrangering och komposition 2 MUIARA02 100
Gehörs- och musiklära 1 MUIGEH01 100
Gehörs- och musiklära 2 MUIGEH02 100
Människan MÄN
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100
Internationellt arbete MÄNINA0 100
Människan i industrin MÄI
Människan i industrin 1 MÄIMÄN01 100
Människan i industrin 2 MÄIMÄN02 100
Människans språk MÄK
Människans språk 1 MÄKMÄK01 100
Människans språk 2 MÄKMÄK02 100
Människans säkerhet MÄS
Människans säkerhet MÄSMÄN0 100
Mät-, styr- och reglerteknik MÄT
Distribuerade styrsystem MÄTDIS0 100
Mät- och reglerteknik MÄTMÄT0 100
Mät- och styrteknik MÄTMÄO0 100
Programmerbara styrsystem MÄTPRR0 100
Måleri MAR
Måleri 1 MARMAL01 200
Måleri 2 MARMAL02 200
Måleri 3 MARMAL03 200
Måleri 4 MARMAL04 200
Måleri 5 MARMAL05 200
Måleri – dekorationstekniker MARMAE0 100
Måleri – äldre måleritekniker MARMAR0 100
Måleriprocessen MARMAL0 200
Måltids- och branschkunskap MÅT
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel MÅTBRC0 100
Natur- och landskapsvård NAT
Natur- och landskapsvård NATNAT0 100
Naturbruk NAU
Naturbruk NAUNAU0 200
Naturbrukets byggnader NAR
Byggnadsunderhåll NARBYA0 100
Hästsportanläggningars skötsel och drift 1 NARHAS01 100
Hästsportanläggningars skötsel och drift 2 NARHAS02 100
Naturguidning NAG
Guidning i naturbruksmiljöer NAGGUD0 100
Naturguidning 1 NAGNAT01 100
Naturguidning 2 NAGNAT02 200
Naturkunskap NAK
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50
Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2 50
Naturkunskap 1b NAKNAK01b 100
Naturkunskap 2 NAKNAK02 100
Naturvetenskaplig specialisering NAV
Naturvetenskaplig specialisering NAVNAT00S 100
Naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning NAE
Naturvetenskaplig spets NAENAT00S 50
Näthandel NÄT
Näthandel 1 NÄTNÄT01 100
Näthandel 2 NÄTNÄT02 100
Nätverksteknik NAI
Administration av nätverks- och serverutrustning NAIADM0 100
Nätverksadministration NAINAV0 100
Nätverkssäkerhet NAINAE0 100
Nätverksteknik NAINAR0 100
Nätverksteknologier NAINAK0 100
Odling i växthus ODI
Odling i växthus 1 ODIODL01 100
Odling i växthus 2 ODIODL02 100
Odling i växthus – specialisering ODIODI00S 100
Pedagogik PED
Aktivitetsledarskap PEDAKI00S 100
Barns lärande och växande PEDBAS0 100
Kommunikation PEDKOU0 100
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100
Människors miljöer PEDMÄI0 100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100
Pedagogik i vård och omsorg PEA
Socialpedagogik PEASOC0 100
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100
Pedagogiskt arbete PEG
Dramapedagogik PEGDRA0 100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200
Skapande verksamhet PEGSKP0 100
Personbilsteknik PER
Bromsar, kaross och chassi PERBRO0 200
Komfort- och säkerhetssystem 1a PERKOM01a 200
Komfort- och säkerhetssystem 1b PERKOM01b 200
Motor och kraftöverföring PERMOT0 300
Personbilsteknik – introduktion PERPES0 200
Reparation av personbilar och lätta transportfordon PERREA0 300
Persontransporter PES
Persontrafik 1a PESPER01a 200
Persontrafik 1b PESPER01b 200
Persontrafik – vux PESPER1 200
Persontransporter – specialisering PESPER00S 100
Taxitrafik PESTAX0 100
Plåtslageri PLÅ
Plåtslageri – grunder PLÅPLÅ0 100
Plåtslageriprocessen PLÅPLS0 200
Plåtslageriteknik PLT
Byggnadsplåtslageri 1 PLTBYG01 200
Byggnadsplåtslageri 2 PLTBYG02 200
Byggnadsplåtslageri 3 PLTBYG03 200
Byggnadsplåtslageri 4 PLTBYG04 200
Kulturplåtslageri PLTKUU0 100
Lättbyggnadsteknik PLTLÄT0 200
Plåtslageri – svetstekniker PLTPLT0 100
Processautomation PRO
Processdatorsystem PROPRO0 100
Processmätteknik 1 PROPRC01 100
Processmätteknik 2 PROPRC02 100
Processreglering PROPRE0 100
Processteknik – energi PRC
Processteknik – energi 1 PRCPRO31 100
Processteknik – energi 2 PRCPRO32 100
Processteknik – kemi PRE
Processteknik – kemi 1 PREKEM31 100
Processteknik – kemi 2 PREKEM32 100
Produktionsfilosofi PRI
Produktionsfilosofi 1 PRIPRO01 100
Produktionsfilosofi 2 PRIPRO02 100
Produktionskunskap PRD
Produktionskunskap 1 PRDPRO01 100
Produktionskunskap 2 PRDPRO02 100
Produktionsutrustning PRU
Industriell mätteknik – fördjupning PRUINU0 50
Industriell mätteknik – grund PRUIND0 50
Interna transporter PRUINE00S 50
Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100
Produktionsutrustning 2 PRUPRD02S 100
Produktionsutrustning 3 PRUPRD03S 100
Produktionsutrustning 4 PRUPRD04 100
Verktygskunskap PRUVEY0 100
Produktionsutveckling PRN
Industriell digitalisering PRNIND3 100
Produktionsutveckling 1 PRNPRO31 100
Produktionsutveckling 2 PRNPRO32 100
Produktutveckling PRK
Produktutveckling 1 PRKPRK01 100
Produktutveckling 2 PRKPRK02 100
Programmering PRR
Programmering 1 PRRPRR01 100
Programmering 2 PRRPRR02 100
Programmering 3 PRRPRR33 100
Psykiatri PSY
Psykiatri 1 PSYPSY01 100
Psykiatri 2 PSYPSY02 200
Rättspsykiatri PSYRÄS0 100
Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100
Psykologi PSK
Psykologi 1 PSKPSY01 50
Psykologi 2a PSKPSY02a 50
Psykologi 2b PSKPSY02b 50
Reception REC
Logi RECLOG0 100
Reception 1 RECREC01 100
Reception 2 RECREC02 100
Reception 3 RECREC03 100
Religionskunskap REL
Religionskunskap 1 RELREL01 50
Religionskunskap 2 RELREL02 50
Religionskunskap – specialisering RELREL0 100
Rengöringsservice REG
Städservice REGSTA0 100
Rennäring REN
Renen och dess naturmiljö 1 RENREN01 100
Renen och dess naturmiljö 2 RENREN02 100
Renen och rennäringen 1 RENREE01 100
Renen och rennäringen 2 RENREE02 100
Reseproduktion och marknadsföring RES
Hållbar turism RESHAL0 100
Marknadsföring och försäljning RESMAS0 100
Reseproduktion och försäljning RESRES0 100
Resmål och resvägar RESREM0 100
Ridning och körning RIN
Körning 1 RINKOR01 100
Körning 2 RINKOR02 100
Ridning 1 RINRID01 100
Ridning 2 RINRID02 100
Ridning för ridlärare RINRIN0 100
Ridning och körning RINRID0 200
Samernas kultur och historia SAE
Samernas kultur och historia SAESAM0 100
Samhällsbyggande SAH
BIM-samordning SAHBIM0 100
Byggnadsverk SAHBYV0 100
Byggprocessen SAHBYC0 100
Miljöcertifierade hus SAHMIL0 100
Samhällskunskap SAM
Internationell ekonomi SAMINE0 100
Internationella relationer SAMINR0 100
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50
Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 50
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100
Samhällskunskap 2 SAMSAM02 100
Samhällskunskap 3 SAMSAM03 100
Samisk mat och matkultur SAS
Samisk mat och matkultur SASSAM0 100
Samiskt hantverk SAI
Samisk hantverkskultur SAISAM0 50
Samiskt hantverk 1 SAISAM01S 100
Samiskt hantverk 2 SAISAM02S 100
Samiskt hantverk 3 SAISAM03S 100
Samiskt hantverk 4 SAISAM04 100
Samiskt hantverk 5 SAISAM05 100
Sammanfogningsteknik SAA
Kälsvets 1 SAAKÄL01S 100
Kälsvets 2 SAAKÄL02S 100
Rörsvets 1 SAARÖR01S 100
Rörsvets 2 SAARÖR02S 100
Sammanfogning SAASAA0 100
Stumsvets 1 SAASTU01S 100
Stumsvets 2 SAASTU02S 100
Svets grund SAASVT0 100
Serveringskunskap SER
Arrangemang SERARR0 100
Frukost och bufféservering SERFRU0 100
Matsalshantverk SERMAF0 100
Servering 1 SERSER01 100
Servering 2 SERSER02 200
Servering – specialisering SERSER00S 100
Service och bemötande SEV
Service och bemötande 1 SEVSEV01 100
Service och bemötande 2 SEVSEV02 100
Serviceteknik – naturbruk SEI
Serviceteknik – naturbruk 1 SEISEI01 100
Serviceteknik – naturbruk 2 SEISEI02 100
Serviceteknik – naturbruk – specialisering SEISER00S 100
Sjukvård SJU
Akutsjukvård SJUAKU0 200
Barn- och ungdomssjukvård SJUBAR0 200
Hemsjukvård SJUHEM0 100
Palliativ vård SJULIN0 100
Räddningsmedicin SJURÄD0 100
Sjöfartssäkerhet SJO
Grundläggande säkerhet SJOGRN0 100
Säkerhet och miljö SJOSAE0 200
Skog, mark och vatten SKO
Fiske och vattenvård 1 SKOFIS01 100
Fiske och vattenvård 2 SKOFIS02 200
Jakt och viltvård 1 SKOJAK01 100
Jakt och viltvård 2 SKOJAK02 200
Jakt och viltvård – specialisering SKOJAK00S 100
Mångbruk av skog SKOMÅN0 100
Skogsmaskiner SKM
Avverkningsmaskiner SKMAVV0 100
Skogsmaskiner – specialisering SKMSKO00S 200
Småskalig skogsteknik SKMSMA0 100
Terrängtransporter SKMTER0 100
Virkestransport med skotare SKMVIE0 100
Skogsproduktion SKG
Skogsskötsel 1 SKGSKO01 100
Skogsskötsel 2 SKGSKO02 100
Skogsskötsel – specialisering SKGSKG00S 100
Virkeslära SKGVIR0 100
Virkesmätning SKGVIK0 100
Skötsel av utemiljöer SKÖ
Beskärning och trädvård SKÖBEK0 100
Skötsel av utemiljöer SKÖSKÖ0 100
Skötsel av utemiljöer – specialisering SKÖSKÖ00S 100
Snöfordonsteknik SNO
Pistmaskiner och utrustning SNOPIM0 200
Pistmaskinkörning SNOPIS0 100
Reparation av snöfordon SNOREP0 300
Reparation av snöskoter SNOREE0 100
Snöfordon – introduktion SNOSNO0 200
Socialt arbete SOC
Socialt arbete SOCSOI0 200
Sociologi SOI
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100
Sociologi SOISOO0 100
Ungdomskulturer SOIUNG0 100
Specialidrott SPE
Idrottsledarskap SPEIDT0 100
Idrottsspecialisering 1 SPEIDS01 100
Idrottsspecialisering 2 SPEIDS02 100
Idrottsspecialisering 3 SPEIDS03 100
Tränings- och tävlingslära 1 SPETRÄ01 100
Tränings- och tävlingslära 2 SPETRÄ02 100
Tränings- och tävlingslära 3 SPETRÄ03 100
Specialpedagogik SPC
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100
Specialpedagogik 2 SPCSPE02 100
Sprinklerteknik SPN
Sprinklerteknik 1 SPNSPR01 100
Sprinklerteknik 2 SPNSPR02 100
Språk specialisering SPA
Språk specialisering – retorik 1a SPAXXX01a 50
Språk specialisering – retorik 1b SPAXXX01b 100
Språk specialisering – skrivande SPAXXX0 100
Spårfordon SPO
Spårfordon – grund SPOSPA0 150
Spårfordonsteknik SPF
Digitalteknik och programmering SPFDIG0 100
Drivsystem och bromsar SPFDRI0 200
Felsökning och diagnos 1 SPFFEL01 100
Felsökning och diagnos 2 SPFFEL02 100
Inredning och komfort 1 SPFINR01 200
Inredning och komfort 2 SPFINR02 100
Kommunikationssystem SPFKOM0 100
Korg och boggi SPFKOR0 200
Spårbundna fordon – introduktion SPFSPA0 200
Styr- och säkerhetssystem SPFSTY0 100
Styckningskunskap STC
Finstyckning STCFIN0 100
Styckning 1 STCSTY01 100
Styckning 2 STCSTY02 100
Styckning 3 STCSTY03 200
Styckning 4 STCSTY04 100
Styckning – specialisering STCSTY00S 100
Support och servicearbete SUP
Kundmottagning och reservdelshantering SUPKUN0 100
Service och reparationsarbete SUPSER0 100
Support och hemservice SUPSUP0 100
Svenska SVE
Litteratur SVELIT0 100
Retorik SVERET0 100
Skrivande SVESKR0 100
Svenska 1 SVESVE01 100
Svenska 2 SVESVE02 100
Svenska 3 SVESVE03 100
Svenska för döva SVN
Svenska för döva 1 SVNSVN01 100
Svenska för döva 2 SVNSVN02 100
Svenska för döva 3 SVNSVN03 100
Svenska som andraspråk SVA
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 100
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 100
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03 100
Svenskt teckenspråk SVK
Svenskt teckenspråk 1 SVKSVK01 100
Svenskt teckenspråk 2 SVKSVK02 100
Svenskt teckenspråk – aktiv tvåspråkighet SVKSVE0 100
Svenskt teckenspråk för hörande SVT
Svenskt teckenspråk för hörande 1 SVTSVT01 100
Svenskt teckenspråk för hörande 2 SVTSVT02 100
Svenskt teckenspråk för hörande 3 SVTSVT03 100
Svenskt teckenspråk för hörande 4 SVTSVT04 100
Svenskt teckenspråk för hörande 5 SVTSVT05 100
Svenskt teckenspråk för hörande 6 SVTSVT06 100
Svenskt teckenspråk för hörande 7 SVTSVT07 100
Systemkunskap SYS
Injusteringsteknik SYSINJ0 100
Systemuppbyggnad SYSSYT0 100
Värmelära SYSVÄM0 100
Systemteknik – spårfordon SYT
Systemteknik – spårfordon SYTSYS0 150
Teater TEA
Dramatik och dramaturgi TEADRM0 100
Fysisk teater TEAFYS0 100
Ljud och ljus TEALJU00S 100
Regi TEAREG0 100
Röst TEARÖS0 100
Scenisk gestaltning 1 TEASCE01 100
Scenisk gestaltning 2 TEASCE02 100
Scenisk gestaltning 3 TEASCE03 100
Sceniskt karaktärsarbete TEASCI0 100
Sceniskt karaktärsarbete – text TEASCN0 100
Scenografi, mask och kostym TEASCE00S 100
Teaterteori TEATEA0 100
Teknik TEK
Teknik 1 TEKTEK01 150
Teknik 2 TEKTEK02 100
Teknik – specialisering TEKTEK00S 100
Teknik i vård och omsorg TEN
Teknik i vård och omsorg TENTEK0 100
Teknisk isolering TEI
Brand- och ljudisolering TEIBRA0 200
Industriisolering TEIINT0 200
Kondensisolering TEIKOD0 100
VVS-isolering TEIVVS0 100
Ytbeklädnad – grund TEIYTB0 200
Tekniska system – VVS TES
Komponenter och system VVS TESKOP0 100
Projektering VVS 1 TESPRO01 100
Projektering VVS 2 TESPRO02 100
Tekniska system – el TEY
Komponenter och system el TEYKOM0 100
Projektering el 1 TEYPRO01 100
Projektering el 2 TEYPRO02 100
Tillverkningsunderlag TIL
Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01 100
Tillverkningsunderlag 2 TILTIL02 100
Tillämpad programmering TIA
Tillämpad programmering TIATIL00S 100
Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon TRF
Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon TRFTRA0 100
Transportteknik TRA
Fordonskombinationer – godstransporter TRAFOR0 200
Fordonskombinationer – persontransporter TRAFOD0 100
Yrkestrafik 1a TRAYRK01a 200
Yrkestrafik 1b TRAYRK01b 300
Yrkestrafik – vux TRAYRK1 300
Travkunskap TRV
Trav 1 TRVTRA01 100
Trav 2 TRVTRA02 100
Trä TRÄ
Bygga i trä TRÄBYG0 100
Timring TRÄTIM0 100
Trä 1 – stommar TRÄTRK01 100
Trä 2 – beklädnad TRÄTRK02 100
Trä 3 – montage TRÄTRK03 100
Trädgårdsanläggning TRD
Trädgårdsanläggning 1 TRDTRÄ01 100
Trädgårdsanläggning 2 TRDTRÄ02 100
Trädgårdsanläggning – specialisering TRDTRÄ00S 100
Trädgårdsmaskiner TRS
Trädgårdsmaskiner TRSTRG0 100
Trädgårdsodling TRR
Trädgårdsodling TRRTRA0 100
Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär TRRTRD0 100
Trädgårdsodling – plantskoleväxter TRRTRG0 100
Trädgårdsodling – specialisering TRRTRA00S 100
Träningslära TRN
Träningslära 1 TRNTRN01 100
Träningslära 2 TRNTRN02 100
Tätskikt våtrum TÄT
Tätskikt våtrum TÄTTÄT0 100
Underhållsteknik – flyg UND
Flygunderhåll UNDFLY0 200
Materiallära – flyg UNDMAT0 100
Utställningsdesign UTS
Utställningsdesign 1 UTSUTS01 100
Utställningsdesign 2 UTSUTS02 100
Utställningsdesign 3 UTSUTS03S 100
VVS – installation VVI
Entreprenadteknik VVIENT0 100
Sanitetsteknik 1 VVISAN01 100
Sanitetsteknik 2 VVISAN02 100
VVS gassvetsning rör VVIVVG0 100
VVS svets och lödning rör VVIVVS0 100
VVS-teknik VVIVVT0 200
Värmeteknik 1 VVIVAR01 100
Värmeteknik 2 VVIVAR02 100
Vatten- och miljöteknik VAT
Dricksvatten VATDRI0 100
Rening av förorenat vatten VATREN0 100
Vatten- och miljöteknik VATVAT0 200
Vattenreningens mikrobiologi VATVAR0 100
Vattenbruk VAN
Fiskodling 1 VANFIS01 200
Fiskodling 2 VANFIS02 200
Vattenbruk – grunder VANVAT0 100
Vattenbruk – specialisering VANVAE00S 100
Vattenkraftteknik VAE
Drift, underhåll, säkerhet och miljö VAEDRT0 200
Generatorer och transformatorer VAEGEN0 100
Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner VAEHYD0 100
Kontrollanläggningar VAEKOR0 200
Vattenkraftstationer VAEVAN0 100
Ventilation – installation VEI
Ventilationsisolering VEIVEN0 100
Ventilationsmontering 1 VEIVEN01 100
Ventilationsmontering 2 VEIVEN02 200
Ventilationsservice VEIVET0 100
Ventilation – plåtslageri VEL
Ventilationsplåtslageri 1 VELVEN01 100
Ventilationsplåtslageri 2 VELVET02 200
Ventilationsteknik VET
Luftbehandling VETLUF0 100
Luftbehandlingsanläggningar VETLUT0 200
Luftbehandlingssystem VETLUE0 100
Luftströmning VETLUS0 200
Ventilationsteknik – injustering VETVEL0 100
Verkstad – spårfordon VEA
Verkstad – spårfordon VEAVER0 100
Verktygs- och materialhantering VEK
Verktygs- och materialhantering VEKVEK0 100
Visuell kommunikation VIS
Visuell kommunikation VISVIS0 100
Växtkunskap VÄX
Växtkunskap 1 VÄXVÄX01 100
Växtkunskap 2 VÄXVÄX02 100
Växtkunskap – fastighetsskötsel VÄXVÄK0 100
Växtodling VAO
Odling av djurfoder VAOODL0 100
Växtodling 1 VAOVAT01 100
Växtodling 2 VAOVAT02 100
Växtodling – specialisering VAOVAT00S 100
Våningsservice VAI
Våningsservice 1 VAIVAI01 100
Våningsservice 2 VAIVAI02 100
Våningsservice 3 VAIVAI03 100
Vård och omsorg VÅR
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150
Vård och omsorg specialisering VAD
Vård och omsorg – specialisering VADVAR00S 50
Webbserverprogrammering WES
Webbserverprogrammering 1 WESWEB01 100
Webbserverprogrammering 2 WESWEB02 100
Webbtjänster WESWET3 100
Webbutveckling WEU
Webbutveckling 1 WEUWEB01 100
Webbutveckling 2 WEUWEB02 100
Webbutveckling 3 WEUWEB33 100
Yrkesteknik – flyg YRK
Aerodynamik YRKAER0 100
Flyglagstiftning YRKFLY0 50
Mänskliga faktorer YRKMAN0 50
Yttre miljö YTT
Yttre miljö – anläggningar YTTYTT0 100
Yttre miljö – maskiner och verktyg YTTYTR0 100