Återvinning och kretslopp 2 Kurskod: NANATE52 Poäng: 100

Kursen återvinning och kretslopp 2 omfattar punkterna 1, 3 och 5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.