Yttre miljö – anläggningar Kurskod: YTTYTT0 Poäng: 100

Kursen yttre miljö – anläggningar omfattar punkterna 1–6 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte.