Yttre miljö – maskiner och verktyg Kurskod: YTTYTR0 Poäng: 100

Kursen yttre miljö – maskiner och verktyg omfattar punkterna 1 och 3–9 under rubriken Ämnets syfte.