Yttre miljö Ämneskod: YTT

Ämnet yttre miljö behandlar planering, anläggning och bevarande av utomhusanläggningar och gröna ytor samt den teknik och utrustning som används för detta. Det behandlar också betydelsen av trivsamma och funktionella utemiljöer i fastighetsområden.