Värmeteknik 2 Kurskod: VVIVAR02 Poäng: 100

Kursen värmeteknik 2 omfattar punkterna 1, 3–5, 7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte.