Värmeteknik 1 Kurskod: VVIVAR01 Poäng: 100

Kursen värmeteknik 1 omfattar punkterna 1, 3–5, 7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte.