Visuell kommunikation Ämneskod: VIS

Ämnet visuell kommunikation är ett aktualitetsämne som behandlar samhällets nutida användning av fotografiska och rörliga bilder, men det ger också ett historiskt perspektiv på visuella kommunikationsformer, från grottmålningar via den egyptiska bildkonsten till dagens massproducerade och massdistribuerade bilder. Ämnet behandlar även hur fotografier och rörliga bilder samverkar med text och ljud. Inom ämnet studeras det system av tecken och symboler som bär bilders budskap.