El- och verkstadsteknik Kurskod: VERVER0 Poäng: 100

Kursen el- och verkstadsteknik omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.