Ventilationsplåtslageri 2 Kurskod: VELVET02 Poäng: 200

Kursen ventilationsplåtslageri 2 omfattar punkterna 1—10 under rubriken Ämnets syfte.