Verktygs- och materialhantering Kurskod: VEKVEK0 Poäng: 100

Kursen verktygs- och materialhantering omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.