Ventilationsmontering 2 Kurskod: VEIVEN02 Poäng: 200

Kursen ventilationsmontering 2 omfattar punkterna 1—10 under rubriken Ämnets syfte.