Ventilation – installation Ämneskod: VEI

Ämnet ventilation – installation behandlar montering, isolering och service av ventilationstekniska system, deras uppbyggnad samt hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och arbetsmiljö.