Vatten- och miljöteknik Kurskod: VATVAT0 Poäng: 200

Kursen vatten- och miljöteknik omfattar punkterna 1–2, 4 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.