Rening av förorenat vatten Kurskod: VATREN0 Poäng: 100

Kursen rening av förorenat vatten omfattar punkterna 1–2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.