Växtodling 2 Kurskod: VAOVAT02 Poäng: 100

Kursen växtodling 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på att upprätta och använda odlingsplaner.