Våningsservice 3 Kurskod: VAIVAI03 Poäng: 100

Kursen våningsservice 3 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–3och 5–6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.