Våningsservice 2 Kurskod: VAIVAI02 Poäng: 100

Kursen våningsservice 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–3 och 5–6.