Vård och omsorg – specialisering Kurskod: VADVAR00S Poäng: 50

Kursen vård och omsorg – specialisering omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt kunskapsområde.