Utställningsdesign 3 Kurskod: UTSUTS03S Poäng: 100

Kursen utställningsdesign 3 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 6–7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.